รายงานสถานการณ์ COVID-19
1642659645639

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 ม.ค. 2565 : 08:00 น.

เกาะติดสถานการณ์ COVID-19
374568
1641282428303
อาการเหล่านี้-01
347416
S__170541104