รู้หรือไม่ ? “เหตุใดจึงไม่ควรเข้าใกล้ใครก็ตามที่ไม่ได้สวมหน้ากาก”

รู้หรือไม่ ?

“เหตุใดจึงไม่ควรเข้าใกล้ใครก็ตามที่ไม่ได้สวมหน้ากาก”

1. เราไม่สวมหน้ากาก – ใกล้ชิดคนสวมหน้ากาก
: มีโอกาสแพร่เชื้อ/ติดเชื้อ 70%

2. เราสวมหน้ากาก – ใกล้ชิดคนไม่สวมหน้ากาก
: มีโอกาสแพร่เชื้อ/ติดเชื้อ 5%

3. เราสวมหน้ากาก – ใกล้ชิดคนสวมหน้ากาก
: มีโอกาสแพร่เชื้อ/ติดเชื้อ 1.5%

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

#รู้หรือไม่ #เหตุใดจึงไม่ควรเข้าใกล้ใครก็ตามที่ไม่ได้สวมหน้ากาก
#สวมหน้ากาก #โควิด
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU