ผลกระทบของโควิดต่อเด็กเล็ก

” ผลกระทบของโควิดต่อเด็กเล็ก ”

?ผู้ป่วยเด็กพบติดเชื้อแต่ไม่มีอาการประมาณ 16 – 50%

? 90% อาการไม่รุนแรง
? 3 – 5% อาจมีอาการรุนแรง เช่น ปอดอักเสบรุนแรง ระบบหายใจ หรือระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว รวมถึงภาวะอักเสบหลายระบบ

? มีอาการไข้สูง ไอมากและต่อเนื่อง
– เจ็บหน้าอก เจ็บคอ
– อาเจียน ปวดท้อง
– การได้กลิ่น และรับรสลดลง

?ภาวะแทรกซ้อนพบน้อย มักพบในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคปอดเรื้อรัง
หรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ผลกระทบของโควิดต่อเด็กเล็ก #สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19 #ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ