ติดต่อคณะฯ

ติดต่อคณะฯ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามของประเทศไทย และเป็นโรงเรียนแพทย์ในส่วนภูมิภาคแห่งแรก

Follow Us On:
Address
เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*** คำถามกัน Spam ***