คลินิกวัคซีน ศูนย์สุขภาพ มช. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Pfizer ชนิด Bivalent*

คลินิกวัคซีน ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Pfizer ชนิด Bivalent*
(เฉพาะเข็มกระตุ้น)
ประจำเดือนตุลาคม
วันที่ 6, 13 และ 20 ตุลาคม 2566
เวลา 09.00 – 11.30 น.
เกณฑ์ผู้รับบริการ :
1. ประชาชนทั่วไป อายุ 12 ปี ขึ้นไป
2. เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
3. ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มสุดท้าย 3 เดือนขึ้นไป
4. สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 หลังจากการติดเชื้อ 6 เดือนขึ้นไป
*วัคซีนโควิด-19 ชนิด Bivalent เป็นวัคซีนโควิดรุ่นใหม่ หรือรุ่นที่ 2 ของบริษัท Pfizer-Biontech ที่ใช้ mRNA ของสายพันธุ์ดั้งเดิม (อู่ฮั่น) และสายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ BA.1 มาผสมกันกลายเป็นวัคซีน 2 สายพันธุ์ จึงมีความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าเดิม เพราะมีความจำเพาะต่อโควิดโอมิครอนมากขึ้น
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการมารับบริการ และการบริหารจัดการ การให้บริการวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณาลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่าน QR CODE
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่เบอร์ 053-944981 (ในเวลาราชการ)
**ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่าน QR CODE ได้ตั้งแต่ 30 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป**