สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 ต.ค. 2565 : 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19 ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 ต.ค. 2565 : 00:00 น.

ผู้ป่วยที่รับรักษา Outpatient Self Isolation ผู้ป่วยรับใหม่ทั่วไป จำนวน 41 คน
ผู้ป่วยรับใหม่ 608* จำนวน 13 คน
มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 23,135 คน

*ผู้ป่วย 608 หมายถึง กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี หรือ มีโรคประจำตัว

ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด จากทีมแพทย์และพยาบาล

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ