แนะสังเกตอาการเด็ก 5-11 ปี หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

แนะสังเกตอาการเด็ก 5-11 ปี หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

 

ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังอาการข้างเคียงทั่วไปหลังฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี โดยอาการที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้แก่

 

-ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด

-ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มีไข้

อาการดังกล่าวสามารถหายได้เองเมื่อรับประทานยาลดไข้และพักผ่อนให้เพียงพอ ภายใน 1-2 วัน

 

หากเกิดอาการรุนแรงหลังได้รับวัคซีน ดังต่อไปนี้

-เจ็บหน้าอก ใจสั่น

-หายใจเร็ว เหนื่อยง่าย

-ปวดหัวรุนแรง ไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส

-อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้ ซึมไม่รู้สึกตัว

ควรรีบมาพบแพทย์ทันที เพื่อรักษาและติดตามอาการ

 

ข้อแนะนํา

หลังการฉีด งดออกกําลังกาย ปีนป่าย วิ่ง ว่ายน้ํา หรือออกกําลังกายที่ใช้แรงมาก เป็นระยะเวลา 7 วัน

 

ที่มา : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19

#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ