“กินข้าวร่วมกัน” 4 จุดเสี่ยงสำคัญในการติดเชื้อโควิด-19

“กินข้าวร่วมกัน”

4 จุดเสี่ยงสำคัญในการติดเชื้อโควิด-19

 

1. เมาท์เพลินเกินห้ามใจ

: เสี่ยงติดเชื้อผ่านละอองน้ำลายเวลาอ้าปากพูดคุย

2. หันหน้าเข้าหากัน

: ระยะห่างในโต๊ะกินข้าวไม่ได้ห่างมากนัก โอกาสแพร่เชื้อจึงสูง

3. นำอาหารมากินด้วยกัน / ชิมอาหารของเพื่อน

: เสี่ยงสัมผัสเชื้อจากการใช้ภาชนะร่วมกัน

4. กินด้วยมือเปล่า

: ห้ามหยิบอาหารเข้าปากด้วยมือเปล่าเพราะมือของเราเป็นจุดสะสมเชื้อโรค

 

ที่มา : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

ติดตามผ่านช่องทาง

Website :

Facebook : https://cmu.to/JvzPO

Blockdit : https://cmu.to/AAfqg

Twitter : https://cmu.to/3EwnC

Telegram : https://cmu.to/l75a2

Line@MedCMU : https://cmu.to/L8XMK

Instagram : https://cmu.to/Bc2R4

 

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19

#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ