รณรงค์ให้ประชาชนเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนให้ครบ 100%

รณรงค์ให้ประชาชนเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนให้ครบ 100%

: ฉีดวัคซีน
: สวมหน้ากากอนามัย
: เว้นระยะห่าง
: ล้างมือ
” คือทางรอดให้ชีวิตปลอดภัยจาก COVID-19 ”

โดย อายุรแพทย์/กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/ToctG
Youtube : https://cmu.to/HgSWS
Website : https://cmu.to/qlGXL
Telegram : https://cmu.to/8H5jc
Blockdit : https://cmu.to/X0Q6h
Twitter : https://cmu.to/tZNkQ
Line@MedCMU : https://cmu.to/cJmXO
Instagram : https://cmu.to/6lSYg

#คนเชียงใหม่ฉีดวัคซีน100%
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ