สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ใน 7 วันที่ผ่านมา ( 12-18 กุมภาพันธ์ 2565) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 14,027 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ใน 7 วันที่ผ่านมา ( 12-18 กุมภาพันธ์ 2565) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 14,027 ราย

เชียงใหม่ชวนประชาชนลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
ในแคมเปญ “สัปดาห์ คนเชียงใหม่ รักกัน แยกกันสักพัก เพื่อลด COVID-19”

ด้วยความห่วงใยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ