ความสำเร็จของทีมแพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยเครื่องช่วยพยุงหัวใจและปอด (ECMO)

ความสำเร็จของทีมแพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยเครื่องช่วยพยุงหัวใจและปอด (ECMO)

ติดตามผ่านช่องทาง
Youtube : https://cmu.to/JZAyi
Facebook : https://cmu.to/vaQqo
Website : https://cmu.to/NcbQf
Blockdit : https://cmu.to/HZUX1
Telegram : https://cmu.to/NmC3R
Line@MedCMU : https://cmu.to/Bu42c
Instagram : https://cmu.to/zYOX7

#ECMO #เครื่องช่วยพยุงหัวใจและปอด
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU