Slider
ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

“ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด -19 ” (พฤหัสบดีที่ 9 เมย. 63)​คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กราบขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ บริจาคเงินและสิ่งของ ทำให้พวกเรามีกำลังใจ ร่วมทำงานหนัก เพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบาก ในครั้งนี้ไปด้วยกัน
จากธารน้ำใจของท่าน ผู้บริหารร่วมส่งต่อ เป็นกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติงานทุกคน (พฤหัสบดีที่ 9 เมย. 63)
“ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด -19 ” (พุธที่ 8 เมย. 63) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กราบขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ บริจาคเงินและสิ่งของ ทำให้พวกเรามีกำลังใจ ร่วมทำงานหนัก เพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบาก ในครั้งนี้ไปด้วยกัน
จากธารน้ำใจของท่าน ท่านผู้บริหารร่วมส่งต่อ เป็นกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน (พุธที่ 8 เมย. 63)
“ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด -19 ” (อังคารที่ 7 เมย. 63) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กราบขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ บริจาคเงินและสิ่งของ ทำให้พวกเรามีกำลังใจ ร่วมทำงานหนัก เพื่อผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบาก ในครั้งนี้ไปด้วยกัน
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola