คำเรียกพระนามของพระราชวงศ์ ภาษาอังกฤษ

คำเรียกพระนามของพระราชวงศ์ ภาษาอังกฤษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
HIS MAJESTY KING BHUMIBOL ADULYADEJ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
Her Majesty Queen Sirikit
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
Her Royal Highness Princess Chulabhorn (valayaluk)
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
HRH Princess Bejaratana Rajasuda Sirisobhabannavadi
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana ,Princess of Naradhivas หรือจะใช้ ทับศัพท์ว่า กรมหลวงนราธิวาสก็ได้ครับ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
Princess UbolRatana Rajakanya (ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ HRH คือสมเด็จเจ้าฟ้าแล้ว)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
Her Royal Hingness Princess Srirasm, Royal Consort to His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
Her Royal Highness Princess Soamsavali
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
Her Royal Highness Princess Siribhachudhabhorn
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
Her Royal Highness Princess Adityadhornkitikhun