ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมอบรมเรื่อง “Clinical Trial Management & Monitoring Master Class 2024” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

📣ศูนย์วิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมอบรมเรื่อง “Clinical Trial Management & Monitoring Master Class 2024” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
*** Early Bird registration ถึง 12 เมษายน 2567 ***
*** Regular registration วันที่ 13 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567***
****รับจำนวนจำกัด 60 ท่านเท่านั้น !!****
🗓 : กำหนดการเริ่มงานวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567
📍 : ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 15 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สนใจลงทะเบียนได้ที่ : https://cmu.to/FAOwU
สามารถ Download เอกสารกำหนดการได้ที่ : https://cmu.to/cm2If
#หมายเหตุ *แพทย์ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตกิจกรรม CME จำนวน 15 หน่วยกิต, เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยกิต CPE จำนวน 8.75 หน่วยกิต
หากมีข้อสงสัยหรือโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
☎️:โทร 053-93-5353 ต่อ 314 หรือ 080-025-7936 คุณกฤษดา หรือ 091-3067071 คุณรัชชานนท์
หรือ Website : https://w2.med.cmu.ac.th/cr-fah/ประชาสัมพันธ์/
📌: การอบรมเป็นภาษาไทย

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/0mXLh

#65ปี #MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่