รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเรื่อง"การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ" รุ่นที่ 28

รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเรื่อง "การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ" รุ่นที่ 28 อบรมวันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค.2560
สนใจสมัครและติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005044028513
หรือโทร. 053-93-8682 / 053-936710


สนใจสมัครและติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005044028513
หรือโทร. 053-93-8682 / 053-936710