รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับน้องขันโตก “ฮับขวัญน้องใหม่แก้วมาเติง เปิงเป๋นหมอเจียงใหม่ ไหว้สาจำมะเตวีไท้ เป๋นสะหรีไว้ในแดนล้านนา” ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ให้มีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม และมีขวัญกำลังใจในการเรียน ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ อาจารย์ รวมถึงให้นักศึกษาใหม่ได้เห็นถึงความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อมีจิตสำนึกในการร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมสืบไป เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

{gallery}phocagallery/2556/student/kantok{/gallery}

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction