| ความเป็นมา | วิสัยทัศน์-พันธกิจ | โครงสร้าง- บุคลากร | กิจกรรม | สายตรงหัวหน้างาน |    
  สถานพยาบาลเครือข่าย
     
 

สถานพยาบาล

ที่ตั้ง

เวลาทำการ

คลินิกหมอสุริธรเวชกรรม
นายแพทย์สุริธร สุนทรพันธ์

ข้างตลาดแม่มาลัย
ถนนเชียงใหม่-ปาย
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

จันทร์-พฤหัสบดี
เสาร์-อาทิตย์

16.30 – 20.00 น.
08.00 – 18.00 น.

เหมืองผ่าการแพทย์คลินิกเวชกรรม
นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข

ตรงข้ามโรงเรียนเจดีย์สถาน
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

จันทร์-ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

17.00 – 19.30 น.
08.30 – 16.00 น.
08.30 – 12.00 น.

คลินิกนิพนธ์-สุรศักดิ์การแพทย์เวชกรรม 
นายแพทย์นิพนธ์ เสริมพาณิชย์

ใกล้สถานีตำรวจสันทราย
อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

จันทร์-ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์

16.15 – 20.00 น.
09.00 – 12.00 น.

คลินิกหมอสวนดอกเวชกรรมหนองหาร
นายแพทย์ สมศักดิ์  วงษ์ไวยเวช

หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

จันทร์-เสาร์
อาทิตย์

17.00 – 20.00 น.
09.00 – 12.00 น.

สหคลินิกบ้านสวนดอก (แม่โจ้)
นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ

หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

จันทร์ – ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์

17.00 – 20.00 น.
09.00 – 17.00 น.

คลินิกกระดูกและข้อกาดรวมโชคเวชกรรมเฉพาะทาง 
นายแพทย์ ศิริชัย  ลือวิฑูรเวชกิจ    

กาดรวมโชค
ใกล้บริษัทสหพานิช
อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

จันทร์-พฤหัสบดี
เสาร์-อาทิตย์
หยุดวันศุกร์

17.30 – 20.00 น.
17.00 – 19.30 น.

คลินิกดอยสะเก็ดการแพทย์เวชกรรมเฉพาะทาง
นายแพทย์เกษม  อุตวิชัย

ใกล้สี่แยกดอยสะเก็ด
ตำบลเชิงดอย 
อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่

จันทร์-ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์

17.00 – 20.00 น.
13.30 – 19.00 น.

คลินิกเวชกรรมหมอสวนดอก (สันกำแพง)
นายแพทย์จาตุรงค์  กันชัย

ตรงข้ามตลาดสดสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จันทร์-ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์

17.30 – 20.00 น.
09.00 –12.00 น.

สารภีคลินิกเวชกรรม
แพทย์หญิงวรลักษณ์   สัปจาตุระ

เยื้องตลาดเก้าแสน
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

จันทร์-ศุกร์
อาทิตย์

17.00 – 20.00 น.
09.00 – 12.00 น.

คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง
(สันกำแพง) นายแพทย์ประโยชน์  จงอยู่สุข

ใกล้ตลาดสันกำแพง
ติดกับเซเว่น อีเลเว่น
อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่

จันทร์-พฤหัสบดี
เสาร์-อาทิตย์
หยุดวันศุกร์

17.00 – 20.00 น.
09.00 – 12.00 น.

บ้านป่าเดื่อคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
นายแพทย์ประชา  สัจจะปกาสิต

ใกล้วัดป่าเดื่อ
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

จันทร์-อาทิตย์

17.30 – 19.30 น.

หางดงการแพทย์คลินิกเวชกรรม
เฉพาะทาง
นายแพทย์นิเวศน์   นันทจิต

เยื้องที่ว่าการอำเภอหางดง
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

จันทร์-ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
หยุดวันศุกร์

17.00 – 20.30 น.
09.00 – 19.00 น.

คลินิกสวนดอกการแพทย์ 2
นายแพทย์เพทาย   เตโชฬาร

ถนนเชียงใหม่-สะเมิง
(ใกล้สี่แยก)
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

จันทร์-อาทิตย์

17.00 – 20.00 น.

คลินิกหมอไตรจักรเวชกรรมเฉพาะทาง
นายแพทย์ไตรจักร  ซันดู

ใกล้ตลาดสดสันป่าตอง
อำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

จันทร์-ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

17.00 – 20.00 น.
09.00 – 17.00 น.
09.00 – 12.00 น.

คลินิกหมอสัมพันธ์เวชกรรม
นายแพทย์สัมพันธ์  ก๋องเงิน

เยื้องสถานีตำรวจภูธรจอมทอง
อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่

จันทร์-ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์

07.00 – 08.00 น.,
17.00 – 20.00 น.
08.30 – 20.00 น.

ประเสริฐจักษุคลินิก
นายแพทย์ประเสริฐ  ลีอังกูรเสถียร

ตรงข้ามร้านทองแจ่มฟ้า
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

จันทร์-ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

17.30 – 20.30 น.
09.00 – 16.00 น.
09.00 – 12.00 น.

คลินิกใกล้หมอเวชกรรมเฉพาะทางกุมารเวช
นายแพทย์ชาญชัย  วรรณฤทธิ์

ตรงข้ามไปรษณีย์จังหวัดลำพูน
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

จันทร์-ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์

07.00 – 08.00 น.,
17.00 – 20.00 น.

08.30 – 10.00 น.,
17.00 – 20.00 น.

คลินิกหมอสุนทรเวชก รรม
นายแพทย์สุนทร  คำชมนันท์

ใกล้กับธนาคารเอเซีย
ถนนป่าซาง-ลี้
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

จันทร์-เสาร์

หยุดวันอาทิตย์

09.00 – 12.00 น.,
17.00 – 20.00 น.

แพทย์มาลียาคลินิกเวชกรรม
แพทย์หญิงมาลียา  มโนรถ

เยื้องโรงพยาบาลบ้านธิ
อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

จันทร์-ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์

17.00 – 20.00 น.
08.00 – 12.00 น.

คลินิกกระดูกและข้อหมอประสิทธิ์
เวชกรรมเฉพาะทาง
นายแพทย์ประสิทธิ์  วงศ์ตรีรัตนชัย                    
  

เยื้องปั๊มปตท.
อำเภอป่าซาง
จังหวัดลำพูน

จันทร์-ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

17.00 – 20.00 น.
09.00 – 16.00 น.
09.00 – 12.00 น.

คลินิกกาดอินทรเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม       
นายแพทย์ บารมี  บุญเลิศ

หน้าตลาดอินทร
อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน

จันทร์-ศุกร์
เสาร์
หยุดวันอาทิตย์

17.00 – 20.00 น.
09.00 – 12.00 น.

 
     
  สงวนลิขสิทธิ์ 2550 งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ผู้ดูแลเว็บ : p_chakkapan@hotmail.com