Pharmacy Division

Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

แนวทางบริหารยา HAD : Norepinephrine (Levophed)

E-mail Print PDF

แนวทางบริหารยา HAD : Norepinephrine (Levophed)

Norepinephrine เป็น adrenergic agonist ใช้ในการรักษาภาวะช็อก หลังจากที่ให้สารน้ำ ทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว ใช้สำหรับช่วยให้แรงดันโลหิตที่ลดต่ำลงอย่างเฉียบพลันกลับสูงขึ้นสู่ระดับปกติ


ขนาดและวิธีการบริหารยาโดยทั่วไป

♫ การให้ยาแบบ continuous I.V. infusion


เด็ก : ขนาดเริ่มต้น 0.05 – 0.1 mcg/kg/min เพิ่มขนาดจนได้ผลที่ต้องการ; maximum dose 2 mcg/kg/min
ผู้ใหญ่ : ขนาดเริ่มต้น 0.5 – 1.0 mcg/min เพิ่มขนาดจนได้ผลที่ต้องการ; ขนาดยาที่ใช้ โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 8 – 30 mcg/min


♫ Hypotension, shock and cardiopulmonary resuscitation


ผู้ใหญ่ : ขนาดเริ่มต้น 8 – 12 mcg/min (maximum dose : 30 mcg/min)
เด็ก : ขนาดเริ่มต้น 0.1 mcg/kg/minแล้วค่อยๆ เพิ่มอัตราการหยดยาได้ถึง 2 mcg/kg/min


♫ Upper GI Hemorrhage


8 mg ใน NSS 250 mL ทาง intraperitoneal หรือ 8 mg ใน NSS 100 mL ทาง
nasogastric tube ทุกชั่วโมง เป็นเวลา 6–8 ชั่วโมง จากนั้นให้ทุก 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 4–6 ชั่วโมง


♫ อัตราการให้ยาคำนวณจากสูตร

 

การผสม ความคงตัวของยา และความเข้ากันได้

• เจือจางยาด้วย D5W หรือ D5S ปริมาตร 100 mL ไม่แนะนำให้เจือจางใน NSS เดี่ยวๆ เพื่อป้องกันการสูญเสียความแรงของยาจากปฏิกิริยา oxidation
• ห้ามให้ในสาย I.V. เดียวกันกับเลือดและพลาสมา หรือสารละลายที่เป็นด่าง เช่น sodium bicarbonate
• สารละลายที่เจือจางแล้วจะมีความคงตัว 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง โดยเก็บให้พ้นแสง
• ห้ามใช้สารละลายที่ขุ่นหรือเปลี่ยนเป็นสีชมพู สีเหลืองเข้ม หรือสีน้ำตาล

 

ข้อปฏิบัติทางการพยาบาล

1. บริหารยาเข้าทางหลอดเลือดดำ โดยใช้ infusion pump เพื่อให้สามารถควบคุม การใช้ยาได้ดี
2. เริ่มให้ยาอย่างช้าๆและปรับเพิ่มตามความจำเป็น โดยต้องติดตามดูการตอบสนองของผู้ป่วย เช่น ระดับความดันโลหิต และ cardiovascular parameter อื่นๆ การหยุด
ยาต้องค่อยๆ ปรับลดลง ห้ามหยุดยาทันที เพื่อป้องกันภาวะความดันเลือดต่ำ
3. ควรให้ยาเข้าหลอดเลือดดำใหญ่ตรง antecubital vein ที่ข้อศอกด้านในหรือให้ยาทางหลอดเลือดดำ femoral ที่หน้าขา ไม่ควรให้ยาโดยวิธี catheter tie-in เพราะจะทำให้เกิดยาคั่งเฉพาะที่

 

MONITORING

▪ ระวังการรั่วซึมของยาออกนอกหลอดเลือด เพราะจะทำให้เกิดเนื้อตาย และหากต้องใช้เป็นเวลานาน ควรเปลี่ยนแปลงบริเวณที่แทงเข็มเข้าหลอดเลือดเป็นระยะ เพื่อลดการเกิดภาวะหลอดเลือดหดตัวในบริเวณที่แทงเข็ม
▪ ตรวจวัดความดันเลือด และชีพจรทุก 2 นาที เมื่อเริ่มให้ยาและวัดทุก 5 นาทีเมื่อความดันเลือดอยู่ในระดับคงที่ที่ต้องการ (ประมาณ 80-100 mmHg systolic) หลังจากนั้นวัดทุก 15 นาที

 

ขนาดยาที่มีใช้ในโรงพยาบาล

Levophed® injection
Norepinephrine base 1 mg/mL (4 mL)

 

Каждый новый сантиметр поднимающегося над горизонтом солнца исторгал свежий поток вони из отбросов.

У ангела Гавриила могли, конечно, найтись причины личного свойства, чтобы навредить Аззи, но выдумать столь хитрый план ангел Гавриил был попросту неспособен.

Мак знал, что лечение не займет много времени и не отнимет у него много сил.

Я уперся левой ногой в грудь согнувшегося лучника и с силой толкнул его назад, в объятия товарища.

Что вы мнетесь там, как умирающий лебедь, сказал капитан Биггар Биллу, который, надо ему отдать должное, очень похоже изображал названную птицу in articulo mortis.

Доннерджек периодически свистел и снова запустил музыку.

Гор склоняет голову, и этот странный мир исчезает.

Восемь алмазных копыт касаются земли, и Оаким "скачать индийское кино бесплатны" слышит далекую "скачать программу на нокию" музыку банджо.

Прошла долгая минута, пока кто-то зашевелился среди теней.

Ощущение это росло, и он бросился искать его источник среди фигур беглецов в тени и в воде.

Но я очень устал и вряд ли смогу вести флайер.

Я хотел бы знать, останется ли в доме мастер Гораций.

You are here: