ขอแสดงความยินดี

TTF Kom

TTF Kom2TTF Kom Kabkaew

อาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับรางวัล "TTF Award ประจำปี 2554 (Toyota Thailand Foundation Award 2011)"

ศ.ดร.นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์ และ รศ.ดร.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น “TTF Award ประจำปี 2554” ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จากผลงานเรื่อง "แมลงวันหัวเขียวที่มีความสำคัญในราชอาณาจักรไทย" จากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรับมอบรางวัลและโล่เกียรติยศ ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รางวัล TTF Award เริ่มดำเนินการครั้งแรกปี พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับสูง รวมทั้งสนับสนุนให้นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทย โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคมไทยเป็น “สังคมแห่งความรู้” ซึ่งองค์ความรู้จากงานวิชาการ จะเป็นมรดกทางปัญญาให้เกิดการพัฒนาทางการศึกษาต่อไป

[ กลับสู่หน้าหลัก ] [ คณะแพทยศาสตร์ ] [ English version ]