เวบไซต์ของ "ดร. นพ. ประสงค์ เทียนบุญ" และ

ชมรมโภชนบำบัดแห่งประเทศไทย - ชภท

(Thai Clinical Nutrition Society - TCNS)

เวบบอร์ด      

Counters  ตั้งแต่ 1 เมษายน 2549    เวบมาสเตอร์: tcnsthai@yahoo.com

กองโภชนาการ / เครือข่ายทางการแพทย ์/ อาหารและยา.(FDA) / oryor.com / โรคอ้วน / PENSA / บัลวี / มังสวิรัติ / คลินิกเด็ก /

 

ภาพกิจกรรมต่างๆของชมรมฯ:


พ.ศ. 2548:

1. วันที่ 14 ตุลาคม 2548 สนับสนุนโดยบริษัทเนสท์เล่ (ไทย)     

2. วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2548 สนับสนุนโดยบริษัทไทยโอซูก้า


พ.ศ. 2549:

1. วันที่ 24 มีนาคม 2549 สนับสนุนโดยบริษัทเนสท์เล่ (ไทย)

2. วันที่ 31 กรกฏาคม 2549 MJ-staffs เยี่ยมชมหน่วยโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. เขาพระวิหาร

4. ประชุมวิชาการ Centrum and Caltrate กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2550:

1. Glutathione study team (NASH)

2. วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550 ประชุมวิชาการสนับสนุนโดย Mead Johnson Nutriitonals โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม

3. วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550, ประชุมวิชาการที่ รพ. ลานน,า เชียงใหม่

4. วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550, ประชุมวิชาการที่เหมืองแม่เมา,ะ จ. ลำปาง

5. วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2550, อาหารเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย, เชียงใหม่

6. วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2550, Immunity Breakthrough, เชียงใหม่

7. วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 งานประชุมวิชาการน้ำมันมะกอก กรุงเทพ

8. วันที่ 13-14 ตุลาคม พ.ศ. 2550, TCNS-Thai Otsuka ครั้งที่ 2, เชียงใหม่

9. วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550, งานประชุม HMS 90 กับ Autism, กรุงเทพ

 

ปรับปรุง 4 July, 2008 |   About us | Site map | Privacy policy | Contact us | Copyright ©2006 TCNS.

Copyright ©2006 TCNS. All Rights Reserved. No part of this web site, including the contents, text, articles, graphics and images contained herein, may be used or reproduced in any manner whatsoever without the prior written permission of TCNS.