บริการหน่วยวิชาโรคต่อมไร้ท่อ

โทร. 053-936453
ลัดดาวรรณ ลิ้มพิจารณ์กิจ
ตำแหน่ง พยาบาล
 
 
มลพร พรอาริยา
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
 
จิตรลดา  เก่งกล้า
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์