ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

กิจกรรมภาควิชา

Display # 
Title Hits
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "แพทย์กับการโฆษณา" 2019 88
Research day in Ophthalmology ปี 2561 594
โครงการความรู้สู้เบาหวาน และเบาหวานขึ้นตา 374
การสัมนา Organization Devalopment(OD) ภาควิชาฯ ประจำปี 2561 410
นิทรรศการ วันศูนย์ดวงตาและพิธีทำบุญประจำปี 2561 519
โครงการวิปัสสนาเจริญสติปีการศึกษา 2561 531
โครงการออกหน่วยบริการชุมชนผ่าตัดรักษาโรคตา รพ.วัดจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา 601
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "แพทย์กับการโฆษณา" 2018 714
คลินิกวิจัยครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 722
Research day in Ophthalmology ปี 2560 910
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ภาควิชาจักษุวิทยาฯ 870
นิทรรศการ วันศูนย์ดวงตาประจำปี 2560 1229
งานทำบุญครบรอบ 1 ปี ศ.นพ.สุรพงษ์ ดวงรัตน์ 822
การสัมนา Organization Devalopment(OD) ภาควิชาฯ ประจำปี 2560 913
งานเลี้ยง Thank you party 2560 940
โครงการวิปัสสนาเจริญสติปีการศึกษา 2560 822
งานดำหัวประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2560 836
คลินิกวิจัยครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 1083
งานทำบุญภาควิชาฯ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2559-2560 1135
Research day in Ophthalmology ปี 2559 1167
พิธีทำบุญภาควิชาฯร่วมกับศูนย์ดวงตาภาค10 ประจำปี 2559 1007
โครงการ "ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนผืนป่า ต้นน้ำปิง" 1447
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน 1238
ขอเชิญเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าจักษุเชียงใหม่ 1127
Special Guest Speaker Dr. Patricio Schlottmann 1276
คลินิกวิจัยครั้งที่13 ประจำปี 2559 1248
Topic & Interdepartment conference เรื่อง Retinoblastoma 1925
Research day in Ophthalmology ปี 2558 1124
นิทรรศการ วันศูนย์ดวงตาประจำปี 2558 1502
งานดำหัวประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2558 1515

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.