ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพงานประชุมวิชาการ Pediatric Regional Anesthesia and Postoperative Pain

ภาพงานประชุมวิชาการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เรื่อง "Pediatric regional anesthesia and postoperative pain" จัดขึ้นที่ ห้องดวงตะวัน แกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. โดยมี ผศ.นพ.โชติ นิสูง เป็นผู้เปิดงานประชุม

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.med.cmu.ac.th/dept/anes/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=67:pediatric-regional-anesthesia-and-postoperative-pain&catid=13&Itemid=101&tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId839cd52e4c