หน่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันพืชมงคล

   หน่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่ ได้ปลูกต้นไม้ภายในคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ เฉลา อินทนิล ลีลาวดี และต้นอินทรีย์ จำนวน 66 ต้น วันวิสาขบูชา (10…

สวนดอกรวมใจ

หัวหน้างานอาคารสถานที่ (นายบุญเลิศ แก้วใส)และทีมงานอาคารสถานที่ ร่วมทำกิจกรรมวันกิจกรรม สวนดอกรวมใจ โดยการทาสีรั้วคณะพทย์ฯ