ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

https://www.youtube.com/channel/UCN8Y8SAGJNejttfPzF--xYQ.

การ์ตูนแอนนิเมชั่น เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 10 ตอน

ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก

"แผนงานการจัดการทางด้านภัยพิบัติ"

ซึ่ง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ได้นำลงเผยแพร่ใน youtube ตามลิงค์ด้านบน