หัวหน้าทีมบริการยืม + คืน และจัดเก็บ + ค้นหา 

นายเอกชัย จ้งคีรี
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ตำแหน่ง : นักเวชสถิติ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 นายสุนทร สาสุจิตร์
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานเวชสถิติ)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.นายวินัย ตันทะรัตน์
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (เจ้าหน้าที่เวชสถิติ)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.นายประพันธ์ เกษทอง
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานเวชสถิติ)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
)นายสิทธิชัย คำปัน
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (เจ้าหน้าที่เวชสถิติ)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.