Pharmacy Division

Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

อยากทราบเรื่องการบริหารยาชาในกรณีผู้ป่วยที่ต้องการทำหัตถการ

E-mail Print PDF

คำถาม

อยากทราบเรื่องการบริหารยาชาในกรณีผู้ป่วยที่ต้องการทำหัตถการ ขนาดยาต่ำสุดและขนาดยาสูงสุดที่บริหารยาชาเป็นเท่าไหร่ มีข้อควร ระวังหรือมีตัวอย่างที่เคยพบอย่างไรที่ควรระวัง

 

คำตอบ

ยาชาที่ใช้ใน ร.พ. มหาราชนครเชียงใหม่ มี 3 ตัว คือ

1. Marcain ชื่อสามัญทางยา คือ Bupivacaine HCl จะมี 2 ขนาด คือ Marcain 0.25% และ Marcain 0.5% (1) ขนาดยาที่ใช้ในการบริหารในขนาดต่ำสุดแก่เด็กและผู้ใหญ่นั้นไม่มีข้อมูล แต่ขนาดยาในการบริหารในขนาดสูงสุดจะขึ้นอยู่กับขนาดยาต่อระดับในการทำให้ชา และระยะเวลาที่ทำให้ชา โดยในเด็กที่มีอายุมากกว่า 12 ปี รวมถึงผู้ใหญ่ สามารถใช้ Marcain 0.25% ได้ในขนาด175 mg แต่ในผู้ป่วยบางรายสามารถให้มากกว่านั้นได้ขึ้นอยู่กับการตอบสนอง(2) ถ้ามีการบริหารยาซ้ำควรจะเว้นระยะห่างในการให้มากกว่า 3 ชั่วโมง และ ขนาดยาที่ได้ไม่ควรเกิน 400 mg/day(2,3)

ข้อควรระวังของยานี้ คือ ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ Bupivacaine HCl และยาชาในกลุ่ม amide - type รวมทั้งการแพ้ส่วนประกอบที่มีอยู่ในยาชา และนอกจากนี้ Bupivacaine HCl ยังทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นผิดจังหวะและเต้นช้าลง คลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้ออ่อนแรง(2) ดังนั้นเมื่อใช้ Bupivacaine HCl จะต้องติดตามอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวด้วย

มีรายงานถึงการใช้ Marcain เพื่อฉีดเข้าข้อเข่า พบว่าผู้ป่วยเกิดลมพิษ (urticaria) และ delayed hypersensitivity reaction(4)

2. Docaine ชื่อสามัญทางยา คือ Lidocaine HCl จะมี 2 ขนาด คือ Docaine 1 % และ Docaine 2 %(5) ขนาดยาที่ใช้ในการบริหารในขนาดต่ำสุดแก่เด็กและผู้ใหญ่นั้นไม่มีข้อมูล แต่ขนาดยาในการบริหารในขนาดสูงสุดจะขึ้นอยู่กับขนาดยาต่อระดับในการทำให้ชา และระยะเวลาที่ทำให้ชา ขนาดยาสูงสุดที่บริหารครั้งเดียวในเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไปและในผู้ใหญ่ ขนาดยาไม่ควรเกิน 4.5 mg / kg หรือ 300 mg ซึ่งถ้ามีการบริหารยาซ้ำจะต้องเว้นระยะการให้ยามากกว่า 2 ชั่วโมง(2,3)

ข้อควรระวังของยานี้ คือ ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ Lidocaine HCl และยาชาในกลุ่ม amide type รวมทั้งการแพ้ส่วนประกอบที่มีอยู่ในยาชา อาการไม่พึงประสงค์ของ Lidocaine HCl คือ หัวใจเต้นผิดจังหวะและเต้นช้าลง คลื่นไส้ อาเจียน(2)

มีรายงานเกี่ยวกับการใช้ Lidocaine HCl ในขนาด 1.5 mg/kg ให้แก่ เด็กผู้หญิงอายุ 17 เดือน ที่มีภาวะ mild intermittent asthma พบว่า ผู้ป่วยก็จะเกิด wheezes และ มีการหายใจเข้าแรงมาก เนื่องจาก Lidocaine เป็นสาเหตุทำให้หลอดลมตีบ(6) นอกจากนี้ยังมีรายงานการใช้ Lidocaine HCl กับผิวหนัง พบว่า Lidocaine HCl ทำให้เกิด vasovagal reactions รอยช้ำและมีการบวมตรงบริเวณที่ฉีด ซึ่งผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนั้น มีสาเหตุมาจากการแพ้แบบ type I hypersensitivity ซึ่งมีอุบัติการณ์เกิดได้เพียง 1%(7)

3. Drocanil- A ชื่อสามัญทางยาคือ Lidocaine HCl ผสม Epinephrine จะมี 2 ขนาด คือ Drocanil - A 1% จะประกอบด้วย Lidocaine HCl 1% ผสม Epinephrine ในอัตราส่วน 1:100,000 ส่วน Drocanil- A 2% จะประกอบด้วย Lidocaine HCl 2% ผสม Epinephrine ในอัตราส่วน 1:80,000(8) ขนาดยาที่ใช้ในการบริหารในขนาดต่ำสุดแก่เด็กและผู้ใหญ่นั้นไม่มีข้อมูล ขนาดยาสูงสุดจะขึ้นอยู่กับขนาดยาต่อระดับในการทำให้ชา และระยะเวลาที่ทำให้ชา ขนาดยาสูงสุดในเด็กที่อายุน้อยกว่า 10 ปี คือ 4-5 mg ของ Lidocaine HCl ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือ 100-150 mg ในการบริหารครั้งเดียว และขนาดยาในเด็กที่อายุมากกว่า 10 ปี รวมทั้งผู้ใหญ่ขนาดยาไม่ควรเกิน 6.6 mg ของ Lidocaine HCl ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม และ 3 mcg ของ Epinephrine ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม แต่ผลในการทำให้ชาก็ขึ้นอยู่กับขนาดยา ระยะเวลาที่ต้องการให้ชา นอกจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของตัวผู้ป่วยเองอีกด้วย(2)

ข้อควรระวังของยานี้เหมือนกับ Bupivacaine HCl และ Lidocaine HCl

มีรายงานถึงการใช้ 2% lidocaine ผสม epinephrine ในอัตราส่วน 1:80,000 ในการทำหัตถการในช่องปาก พบว่ามี 2 ราย เกิดการแพ้ (9)

 

เอกสารอ้างอิง :

1. เอกสารกำกับยา MARCAIN (Bupivacaine Hydrochloride)

2. Lacy CF, Amstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook. 15 th ed. Ohio: Lexi-comp; 2007-2008

3. McEvoy GK. AHFS drug information 2008. Belthesda: American society of health system pharmacist; 2008.

4. Craft DV, Good RP. Delayed hypersensitivity reaction of the knee after injection of arthroscopy portals with bupivacaine (marcaine). Arthroscopy. 1994 ;10(3):305-8

5. เอกสารกำกับยา DOCAINE (Lidocaine Hydrochloride)

6. Burches BR Jr, Warner DO. Bronchospasm after intravenous lidocaine. Anesth Analg. 2008; 107(4):1260-2.

7. Haugen RN, Brown CW. Case reports: type I hypersensitivity to lidocaine. J Drugs Dermatol. 2007; 6(12):1222-3.

8. เอกสารกำกับยา DROCANIL-A (Lidocaine Hydrochloride with Epinephrine)

9. Kohase H, Umino M. Allergic reaction to epinephrine preparation in 2% lidocaine: two case reports. Anesth Prog. 2004; 51(4):134-7.

 

ผู้ถาม งานพยาบาล

ผู้ตอบ นสภ.มนตรี  ชมภูคำ

Фелим не может объяснить это загадочное явление; его показания лишь подтверждают предположение, что этот призрак как-то связан с убийством.

Индейцами в Техасе пугали детей, но и родители боялись их не меньше.

Вероятность вероятностью, но должен "Star wars jedi academy русификатор" же быть какой-то критерий.

You are here: