ncd
member

 

 

อาจารย์มีความประสงค์ให้นักศึกษาแพทย์ได้ทบทวนความรู้โรคหลอดเลือด 5 เรื่องซึ่งครอบคลุมโรคทั้งหมด ที่นักเรียนควรทราบโดยใช้สื่อสนุกๆทาง e learning อาจารย์มี VDO, PDF file (document) ,มี pretest- poste test ทั้งหมด 5 ชุด และจบลงด้วย สอบลงสาย Vascular นศพ.นักเรียนจะได้ทำโจทย์ที่มีความหลากหลาย ไม่ซ้ำกันแต่ละคนแนะนำให้เรียน ตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่โดย สำหรับ นศพ.ปี 4 ให้ทำเสร็จก่อนวันพุธสัปดาห์ ที่ 2 ของการอยู่สาย vascular และ นศพ.ปี 6 ให้ทำเสร็จก่อนวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของการอยู่ สาย vascular การประเมินนักเรียนความยากง่าย จะเป็นตามระดับชั้นปีนักศึกษาโดยคะแนนอาจารย์และนักเรียน จะเห็นผลทันที อาจารย์จะเปิดโอกาสให้สอบถาม feedback ในช่วงท้ายก่อนลงสาย นักเรียนที่ทำได้คะแนน ดีเยี่ยม จะได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ ขอให้รับทราบว่า นศพ. ของ มช. เท่านั้นที่ได้มี e-learning ทาง vascular เช่นนี้ในประเทศไทย ใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่นะครับ โดยเริ่มตามขั้นตอนข้างล่างนี้สุดท้ายขอขอบ พระคุณผู้มีส่วนร่วมที่สละแรงกาย แรงใจในการสร้างบทเรียนนี้

 

ศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม
หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาควิชาศัลยศาสตร์

 

    ขั้นตอนการเข้าสู่บทเรียน e-learning

  1. ให้นักศึกษาเข้าที่ address ดังนี้  https://elearning.cmu.ac.th/  
  2. เมนูซ้ายมือ  เมนู Navigation  หลังจากนั้นเข้า Click  เลือก Courses 
  3. Click เลือก medicine
  4. Click เลือก surgery
  5. Click เลือก e-learning สำหรับ นศพ. แผนกศัลยศาสตร์หลอดเลือด by ศ.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม
  6. log in โดยใช้ อีเมลล์ (…@cmu.ac.th) และ รหัสผ่าน ดังที่มหาวิทยาลัยให้มาหลังการลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 

หรือเข้าถึงบทเรียน จาก ที่นี้
e-Learning สำหรับนศพ. แผนกศัลยศาสตร์หลอดเลือด by ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย © Vascular Research Team 2009
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่