Welcome JSPS

ปี 2012 เมื่อกระผมได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ JSPS ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ลำดับที่ 16 ในเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกันกับรัฐบาลใหม่ของประเทศญี่ปุ่นนำ โดยนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ได้มีนโยบายเพิ่มเติมขึ้นมาเกี่ยวกับการบริหารความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นที่กล่าวถึงอย่างชัดเจนว่า ที่ต้องการให้ทั้งนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ ของญี่ปุ่น มีความร่วมมือที่ดีต่อกลุ่มประเทศอาเซียน ตัวอย่างโครงการเช่น "Re-invent Japan" และ "Global Human resource development" ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรม และการกีฬา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( MEXT ) จึงได้มอบหมายภารกิจให้กับทาง JSPS โดยมีความมุ่งหวังว่าจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของ ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนเนื่องจากกรุงเทพฯเป็นทำเลที่ตั้งที่ดี เหมาะกับศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับมีมหาวิทยาลัยญีปุ่นตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการต่อไปในภายภาคหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นที่ตั้งของสำนักงานจึงเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร ถือเป็นที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุด ทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการของหลายมหาวิทยาลัย จึงทำให้ง่ายต่อการผลักดันมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล
ศาสตราจารย์ คุนิอะกิ ยามาชิตะ ผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ


Activity JAAT


Post Date :: July 13,2018 14:16:43
Research EXPO 2018
Please, join AUGUST 9, 2018 in Bangkok for the annual research EXPO 2018


Post Date :: July 12,2018 10:45:12
Japan Flood Hiroshima 2018 July
We would like to express our sincere sympathy to all of Japanese who got loss during the flood i Hiroshima area this month, July 2018.

(日本語は下にあります。)(English below) พวกเราในนามของสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย (JAAT)
ขอแสดงความเสียใจมายังประชาชนญี่ปุ่นต่อการสูญเสียชีวิตและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมและดินถล่มครั้งร้ายแรง อันเนื่องมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทางภาคตะวันตกของญี่ปุ่น พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์จะกลับสู่สภาพปกติในไม่ช้า และเชื่อมั่นในความมีจิตใจที่เข้มแข็งของคนญี่ปุ่นที่จะสามารถฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไม่ยากเย็น

พวกเราคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย ขอส่งแรงใจให้ชาวญี่ปุ่นทุกท่าน และจะทำหน้าที่ของพวกเราในการสร้างความร่วมมือในด้านการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ของทั้งสองประเทศให้ก้าวหน้า เพื่อประโยชน์ในการผลักดันให้ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดไป ด้วยความปรารถนาดีจากใจจริง คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย この度の西日本の記録的豪雨による大洪水および土砂崩れにより、多くの人命が失われ、大規模な災害が引き起こされました。我々JSPSタイ同窓会執行委員会一同はJSPSタイ同窓会(JAAT)を代表し、日本の皆様に対しお悔やみを申し上げます。一日も早い復旧をひたすら祈念いたします。芯の強い日本人がこの難局を乗り切るのはそう難しくないことと信じております。 我々は日本人の皆様にエールを送りつつ、日本とタイの橋渡しである我々の使命を全うします。我々は日本とタイの科学技術協力をますます推進し、両国の経済と社会の発展に貢献してまいります。 JSPSタイ同窓会執行委員会一同 On behalf of the JSPS
Alumni Association of Thailand (JAAT), we express our deepest condolence to
Japanese citizen on loss of lives and properties due to the flood and
landslides which followed the catastrophic rainstorm in Western Japan. We truly
hope that Japan will soon return to normal, and we believe that it is not
difficult for Japan to overcome these difficulties with its inner fortitude. 

We, the JAAT Executive
Committee, would like to extend moral support to all Japanese, and we will
fulfill our mission to foster scientific and technical cooperation between
Japan and Thailand, in order to contribute to the development of economics and
society of the two countries. Sincerely, JSPS Alumni Association

Post Date :: August 8,2017 08:59:00
คณะกรรมการบริหาร 2017
สมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอส (JAAT) ประเทศไทย
คณะกรรมการบริการ 2017