แพทย์ใช้ทุน

 

 

แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 4 สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

 

พญ.มุกดา บรรจงเรวดี

Mukda Banjongrewadee, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

พญ.ชวิศา สุระดม

Chawisa Suradom, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 3 สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

 

พญ.นันทิดา ปัทมานุสรณ์

Nantida Pattamanusorn, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นพ.ณัฐพงษ์ ตั้งจิตบุญสง่า

Nattapong Tangjitboonsanga, M.D.

E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 2 สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น                       แพทย์ใช้ทุน ชั้นปีที่ 2 สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

 

พญ.จุติภัสร์ มโนมัยวิบูลย์

Jutipat Manomaivibul, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นพ.นราวิชญ์ กรุงวงค์

Narawit Krungvong, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แพทย์ใช้ทุน ชั้นปีที่ 1 สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป แพทย์ใช้ทุน ชั้นปีที่ 1 สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

พญ.สุธิกานต์ อรุณรัศมีโสภา

Suthikarn Arunrasameesopa, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พญ.พิชชาภัสร์ ชินณะราศี

Pitchapat Chinnarasri, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แพทย์ใช้ทุน ชั้นปีที่ 1 สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป  

นพ.สุวัฒนชัย พรหมประสิทธิ์

Suwatthanachai Phomprasith, M.D.

E- mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.