ข่าวประชาสัมพันธ์ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์


ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

"การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ปีที่ 8"

ใน วัน พุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561

เวลา 10.00 -16.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

 


 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2561

 

สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

รับจำนวน 3 อัตรา รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 3 ราย ได้แก่

1.นพ.อิสเรน นันต๊ะเสน

2.นพ.สมบูรณ์ บุญเอี่ยม

3.พญ.ดาราวรรณ วงศ์พรหมเมศร์

 

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รับจำนวน 1 อัตรา รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่

1.พญ.ลักษคณา เรืองฤทธิ์

 

ขอให้แพทย์ที่มีรายชื่อทั้ง 4 ราย ดูประกาศจากทางเว็บไชต์ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางราชวิทยาลัยฯแนะนำให้แล้วเสร็จก่อนการฝึกอบรม

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนิดา พาณิชย์พิทักษ์ 053-935422-24 ในวันและเวลาราชการ

 

***********************************************************

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2561

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน เพื่อเข้าฝึกอบรมสาขาจิตเวชศาสตร์

สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป รับจำนวน 3 อัตรา

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รับจำนวน 1 อัตรา

หมดเขต 31 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการสมัคร ตามประกาศแนบ

 

ใบสมัครแพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้าน

ดาวน์โหลดใบสมัคร > > 

 

หมายเหตุ * แพทย์ประจำบ้านที่สมัครเลือก อันดับ 1 จิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอให้ส่งใบสมัครทั้งทางเว็บไซต์และส่งเอกสารมายัง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนิดา โทร.053935422

 


  ประกาศจากแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร

 

ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 1

รายละเอียดตามประกาศแนบ

  กำหนดการสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561

สัมภาษณ์ วัน จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560

เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ตามเอกสาร

 

********************************************************

ใบสมัครแพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้าน

ดาวน์โหลดใบสมัคร > > 

 


 ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำหรับ นิสิต นักศึกษา และ แพทย์ ที่สนใจศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงาน

คำแนะนำสำหรับนิสิต นักศึกษา แพทย์ ต่างสถาบัน ที่ประสงค์เข้าศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงาน สาขาที่เปิดรับ มีดังนี้

1.สาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และ/หรือ จิตบำบัด

ช่วงที่เปิดรับ >>

 

2.สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

เปิดรับตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

โทรสอบถามในวันและเวลาทำการ ได้ที่เบอร์ 053-935422-24

 

3.สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

โทรสอบถามในวันและเวลาทำการ ได้ที่เบอร์ 053-935422-24

 


 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

...ต้อนรับอาจารย์อาจารย์ต่างชาติ...

Professor Edvard Hauff และคณะ จาก University Oslo

ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

กำหนดการ ดังแนบ 

 

 


 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

...ขอขอบคุณ...

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่แสดงความขอบคุณ

ศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ครบวาระ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560

มื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

 


 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

...ขอแสดงความยินดี...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
ขอแสดงความยินดี กับ รศ.พญ.ศิริจิต สุทธจิตต์
ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ประกวดโปสเตอร์งานวิจัย
เรื่อง Adjunctive Risperidone for Post-Traumatic stress disorder: a Systematic review and Meta-analysis 
ในงานประชุมวิชาการประจำ ครั้งที่ 7 ของชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรมระยองแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรูปได้ที่ เมนู ภาพกิจกรรม

 


 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

...ขอแสดงความยินดี...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน 
หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และ ศ.พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน อาจารย์ผู้ดูแลกระบวนวิชาฯ 
เป็นตัวแทนมอบโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล
ให้แก่ นศพ.สงกรานต์ ขัตติยะ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี ในกระบวนวิชาจิตเวชศาสตร์
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรูปได้ที่ เมนู ภาพกิจกรรม