logo
ความรู้เกี่ยวกับโรคปรสิตสำหรับประชาชน
ปรสิต หมายถึงสัตว์ที่อาศัยโฮสต์เพื่อเป็นที่พักอาศัยและแหล่งอาหาร และบางครั้งทำร้ายโฮสต์จนเจ็บป่วยหรือถึงกับเสียชีวิต

โรคปรสิตทำให้ประเทศสูญเสียเศรษฐกิจจากค่ายาและจำนวนวัน
ทำงานที่ลดลงจากการที่คนเจ็บป่วยจากปรสิต

| ดูชื่อโรคปรสิตของคน |

ปรสิต แบ่งตามอวัยวะที่อาศัยอยู่
ปรสิต แบ่งตามชีววิทยาอย่างง่าย
body
สัตว์เซลล์เดียว
  สัตว์หลายเซลล์  
อะมีบา ตัวกลม
แฟลเจลเลต ใบไม้
ซิลิเอต ตัวตืด
สปอโรซัว แมงและแมลง
ไมโครสปอริเดีย acantho
     

| หน้าหลักของภาควิชา |

| Webboard |

 

Reds
Arlington stubhub heat