การตรวจอุจจาระ คนที่มีการติดเชื้อปรสิตหรือหนอนพยาธิในลำไส้ ตับ ปอด สามารถมารับการตรวจวินิจฉัยได้โดยตรวจอุจจาระ ปริมาณอุจจาระที่ส่งตรวจควรมีขนาดอย่างน้อยเท่ากับหัวแม่มือและใส่ในภาชนะที่สะอาด ไม่มีปัสสาวะปะปน
การตรวจเลือด คนที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตหรือน้ำเหลือง เช่น มาลาเรีย ฟิลาริเอซิส จะตรวจพบเชื้อในเลือด
การตรวจเสมหะและน้ำล้างท่อลม การติดเชื้อปรสิตในปอด แสดงได้โดยการตรวจปรสิตหรือน้ำล้างท่อลม ปรสิตเหล่านี้ได้แก่ Pneumocystis, Strongyloides, Paragonimus
การตรวจทางภูมิคุ้มกัน โรคปรสิตหลายโรคเกิดจากปรสิตบุกรุกเนื้อเยื่อ ทำให้ไม่สามารถตรวจหาเชื้อได้โดยตรง หรือตรวจยาก จึงต้องอาศัยการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้น เป็นตัวช่วยวินิจฉัย เช่น โรคพยาธิตัวจี๊ด เป็นต้น
การตรวจพิเศษอื่น ๆ  

[ กลับสู่หน้าหลัก ] [ คณะแพทยศาสตร์ ] [ English version ]

สิ่งส่งตรวจ :อุจจาระ


สิ่งส่งตรวจ :ฟิล์มเลือดหนา เกลี่ยให้ได้ขนาด 1x 1 ซม., :เลือด 1 มิลลิลิตร ใส่สารกันเลือดแข็ง


การตรวจเสมหะและน้ำล้างท่อลม

การตรวจทางด้านภูมิคุ้มกัน (200 บาทต่อหนึ่ง test)

(ทางภาควิชาจะทำการตรวจทุกวันศุกร์ สิ่งส่งตรวจที่ส่งมาที่ภาควิชาหลังวันพฤหัสบดีจะต้องรอผลการตรวจในอาทิตย์ถัดไป)

สิ่งส่งตรวจ :ซีรั่มอย่างน้อย 0.1 มิลลิลิตร หรือ clotted blood 2 มิลลิลิตร

:น้ำไขสันหลัง 1 มิลลิลิตร


การตรวจ ELISA เพื่อวินิจฉัยโรค[ กลับสู่หน้าหลัก ] [ คณะแพทยศาสตร์ ] [ English version ]