รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ป. โท เอก มีทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สนใจ โทร 053 935342-4 news

อาจารย์และบุคลากร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

งานวิจัย update

 

กลุ่มวิจัย 1

 

กลุ่มวิจัย 2

 

กลุ่มวิจัย 3

งานบริการ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 

ปรสิตวิทยา พ.ศ.2554

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 

ปรสิตวิทยา พ.ศ.2554

นศ.ป.โท-เอก update

ทำเนียบศิษย์เก่า update

ความรู้เรื่องโรคปรสิตสำหรับประชาชน

บทความเรื่องด้วงน้ำมัน
บทความเรื่องสารทาป้องกันยุง

เอกสารประกอบการสอน update

 

สำหรับนศ.บัณฑิตศึกษา

 

สำหรับนศ.แพทยศาสตร์

 

สำหรับนศ.เทคนิคการแพทย

 

สำหรับนศ.เภสัชศาสตร์

 

สำหรับนศ.พยาบาลศาสตร์

 

สำหรับนศ.พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)

ติดต่อผู้ดูแลเว็บ

 

ข่าวประชาสัมพันธ

ศิริพรรณ

 

นักศึกษาป.เอก จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัล "Outstanding Poster

Presentation"

อ่านต่อ>>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

anuluck

 

ทีมวิจัยภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค้นพบสารสกัดเหง้าโกฐหัวบัวถือเป็นสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพไล่ยุงสูงที่สุด

(ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ 6 มิถุนายน 2558)

อ่านต่อ>>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Atiporn2

 

อาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัล "นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558"

อ่านต่อ>>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

อ่านข่าวอื่นๆ >>

Atiporn

TTF Kom InventDay55

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาปรสิตวิทยาเดิมเป็นหน่วยปาราสิตวิทยา อยู่กับแผนกพยาธิวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ในปีพุทธศักราช 2507 รัฐบาลได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหมจึงได้โอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียกคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ซึ่งในขณะนั้นยังมีเพียง 12 แผนกวิชา ต่อมาในปีพ.ศ. 2511 หน่วยปาราสิตวิทยาได้ยกฐานะเป็นภาควิชาปาราสิตวิทยา

ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามมติสภาการศึกษาแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประยุทธ ฐิตะสุต เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก

และต่อมาในปี พ.ศ. 2534 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อภาควิชาปาราสิตวิทยา เป็นภาควิชาปรสิตวิทยา

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาในอดีตถึงปัจจุบัน มีจำนวน 9 คน

[ เว็บปรสิตที่อื่นที่น่าสนใจ ] [ คณะแพทยศาสตร์ ม.ช.]

ปรับปรุงล่าสุด: 16 มิถุนายน 2560