รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2019

Dumhua 2019sวันที่ 29 เมษายน 2562 ภาควิชาสูติฯ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของภาควิชา ซึ่งเป็นประเพณีของภาควิชาที่ปฏิบัติกันมาทุกปี ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ขอบคุณคำปั๋นปอนจากอาจารย์อาวุโสทุกท่าน ทำให้พวกเราชาวสูติศาสตร์ มีกำลังใจในการก้าวต่อไปในวันข้างหน้า และมีการจัดงานขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน CCOG2019 ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี