เวบไซต์ของ "ดร. นพ. ประสงค์ เทียนบุญ" และ

ชมรมโภชนบำบัดแห่งประเทศไทย - ชภท

(Thai Clinical Nutrition Society - TCNS)

     

Counters  ตั้งแต่ 1 เมษายน 2549    เวบมาสเตอร์: tcnsthai@yahoo.com

กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและ upload ข้อมูลความรู้ทาง "โภชนบำบัดและโภชนาการ" ของ ดร. นพ. ประสงค์ เทียนบุญ ซึ่งมีอีกเป็นจำนวนมาก

**********************************

ในระหว่างนี้ ถ้าเข้าเวบเพจนี้ไม่ได้

ให้อีเมลมาที่

tjcnthai@yahoo.com

เพื่อขอ password ส่วนตัวสำหรับใช้ login ต่อไปในภายหน้า

โปรดรอด้วยความขอบคุณ

ปรับปรุง 24 December, 2009 |   About us | Site map | Privacy policy | Contact us | Copyright ©2006 TCNS.

Copyright ©2006 TCNS. All Rights Reserved. No part of this web site, including the contents, text, articles, graphics and images contained herein, may be used or reproduced in any manner whatsoever without the prior written permission of TCNS.