เวบไซต์ของ "ดร. นพ. ประสงค์ เทียนบุญ" และ

วารสารอิเลคทรอนิก (e - Journal) ISSN: 1905-8187

เวบไซต์สำหรับแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ & โภชนาการ (This is a non-profit organization's web page)

tcnslogo

Announcement from 7th APCCN 2011 (Click)

announcement

******************************************************

Important Dates

Abstract Deadline Extended (for Poster)
10 May 2011
Pre-registration Deadline
3 June 2011
Conference Dates
5-8 June 2011
On Site Registration 5-8 June, 2011

Please click

Thai Journal of Clinical Nutrition (TJCN) Year 2011;5(1):Proceeding and Abstract for 7th APCCN 2011, An International version of TJCN

Optimizing Clinical Nutrition in Adult/Pediatrics and

Dietary Supplements/Vegetarianism

Download แบบฟอร์ม สำหรับการประชุมวิชาการโภชนบำบัดนานาชาติ

7th APCCN 2011 สำหรับคนไทย (วันที่ 5-8 มิถุนายน 2554)

Thai Registration form - 7th APCCN 2011 (สามารถเบิกได้)

Optimizing Clinical Nutrition in Adult/Pediatrics and

Dietary Supplements/Vegetarianism

******************************************************************************************************************************************************************************

 

เวบไซต์ของวารสารฯ - http://tjcn.bigbig.com

วารสารคลินิกอาหารและโภชนาการ - วคอภ

(Thai Journal of Clinical Nutrition - TJCN)

เวบบอร์ด      

Counters  ตั้งแต่ 1 เมษายน 2549    เวบมาสเตอร์: tcnsthai@yahoo.com

สดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวารสารฯและเวบไซต์นี้ได้ที่ tjcn@chiangmai.ac.th หรือ tjcnthai@yahoo.com... 

Receipt-TCNS

 

สวัสดี...ยินดีต้อนรับ

 
 

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกของวารสารฯ

และ

ชมรมโภชนบำบัดแห่งประเทศไทย

สมัครเป็นสมาชิกของชมรมฯโดยการอีเมลมาที่ tjcn@chiangmai.ac.th หรือ tcnsthai@yahoo.com หรือ tjcnthai@yahoo.com หรือส่งชื่อและที่อยู่พร้อมอีเมล (ถ้ามี) มาที่: "ชมรมโภชนบำบัดแห่งประเทศไทย " ดร. นพ. ประสงค์ เทียนบุญ หน่วยโภชนศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200....แฟกซ์ 053-214437      

หมายเหตุ: ทางชมรมฯชอบที่จะให้ท่านสมัครสมาชิกผ่านทางเวบไซต์

ถาม-ตอบ ทางโภชนบำบัดโปรดคลิ๊กที่เวบบอร์ด...  

ปรับปรุง 15 April, 2011 |   About us | Site map | Privacy policy | Contact us | Copyright ©2007 TJCN

Copyright ©2007 TJCN. All Rights Reserved. No part of this web site, including the contents, text, articles, graphics and images contained herein, may be used or reproduced in any manner whatsoever without the prior written permission of TJCN.