เวบไซต์ของ "ดร. นพ. ประสงค์ เทียนบุญ" และ

ชมรมโภชนบำบัดแห่งประเทศไทย - ชภท

(Thai Clinical Nutrition Society - TCNS)

เวบบอร์ด      

Counters  ตั้งแต่ 1 เมษายน 2549    เวบมาสเตอร์: tcnsthai@yahoo.com

กองโภชนาการ / เครือข่ายทางการแพทย ์/ อาหารและยา.(FDA) / oryor.com / โรคอ้วน / PENSA / บัลวี / มังสวิรัติ / คลินิกเด็ก /

 

งานวิจัย: Impact factor


ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิจัย

แบบฟอร์มต่างๆ-จริยธรรมในการทำวิจัย

 

งานวิจัยที่น่าสนใจ:

โภชนาการในชาวเขา: 1, 2, 3, 4, 5

ข่าวสำคัญ! ทีมแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดร. นพ. ประสงค์ เทียนบุญ และคณะ) ค้นพบการรักษาโรคไขมันพอกในตับ (Fatty Liver) เป็นผลสำเร็จครั้งแรก (HMS 90 - รักษาโรคไขมันสะสมคั่งในตับ) บทความตีพิมพ์ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

3 October, 2009 |   About us | Site map | Privacy policy | Contact us | Copyright ©2006 TCNS.

Copyright ©2006 TCNS. All Rights Reserved. No part of this web site, including the contents, text, articles, graphics and images contained herein, may be used or reproduced in any manner whatsoever without the prior written permission of TCNS.