เบาหวานขึ้นตา

เบาหวานคืออะไร?
ตอบ   เป็นโรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการนำน้ำตาลในเลือดไปใช้งาน ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง มีผลทำให้กระหายน้ำบ่อย, ปัสสาวะบ่อย บางรายที่น้ำตาลในเลือดสูงมากๆ อาจหมดสติได้ แต่บางรายก็อาจไม่มีอาการ

เบาหวานต้องรักษาหรือไม่?
ตอบ   จำเป็นอย่างยิ่งต้องรักษาเบาหวานให้ดี เพราะเบาหวานมีผลเสียต่อร่างกายมากมาย เช่น ไตวาย, เบาหวานขึ้นตา, เป็นแผลที่เท้า, และโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น

เบาหวานขึ้นตา คืออะไร?
ตอบ   เบาหวานทำให้มีการเสื่อมของหลอดเลือดที่จอประสาทตา คือ
(1) มีการรั่วของน้ำเหลืองและไขมันจากหลอดเลือดออกมาทำให้จอประสาทตาบวม
(2) มีการอุดตันของหลอดเลือดของจอประสาทตาทำให้จอประสาทตาขาดเลือดไปเลี้ยง และมีการงอกของเส้นเลือดฝอยที่ผิดปกติร่วมกับการเกิดพังผืดภายในตา ทำให้มีเลือดออกภายในลูกตาและจอประสาทตาลอกได้
การเสื่อมของหลอดเลือดทั้งสองแบบทำให้ตามัวลง ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็จะทำให้สูญเสียสายตาอย่างถาวรได้

เบาหวานขึ้นตามีอาการอย่างไร?
ตอบ   ผู้ที่มีเบาหวานขึ้นตามักมีอาการตามัว, เห็นเงาดำคล้ายหยากไย่ลอยไปมา, มีฝ้าดำๆ มาบดบังการมองเห็น และบางรายอาจเห็นภาพบิดเบี้ยว แต่บางรายอาจไม่มีอาการเลยแม้จะมีเบาหวานขึ้นตาอย่างรุนแรงก็ตาม

จะทราบได้อย่างไรว่ามีเบาหวานขึ้นตาหรือไม่?
ตอบ   ผู้ที่เป็นเบาหวานทุกท่านควรได้รับการตรวจตาทันทีที่ทราบว่าเป็นเบาหวาน ถ้าผลการตรวจพบว่าเบาหวานยังไม่ขึ้นตา ควรตรวจซ้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ถ้าจักษุแพทย์ตรวจพบว่าท่านมีเบาหวานขึ้นตา อาจจำเป็นต้องตรวจบ่อยขึ้น เช่นทุก 3-6 เดือน แล้วแต่ความรุนแรงของเบาหวานขึ้นตา

เป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วตาจะบอดหรือไม่?
ตอบ   ถ้าไม่รักษา ส่วนมากมักสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร การรักษาจะช่วยลดโอกาสที่จะสูญเสียสายตาลงได้

ถ้าเบาหวานขึ้นตา จะรักษาอย่างไร?
ตอบ
1. ในรายที่จอประสาทตาบวมบริเวณจุดศูนย์ของการมองเห็นหรือรายที่มีเส้นเลือดฝอยงอกมาผิดปกติ แพทย์อาจแนะนำให้รักษาโดยการใช้แสงเลเซอร์
2. รายที่รุนแรงจนกระทั่งมีเลือดออกในตาหรือจอประสาทตาลอกจากพังผืดดึงรั้ง อาจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด
3. นอกเหนือจากการรักษาที่ตาโดยตรงด้วยเลเซอร์หรือการผ่าตัดแล้ว ผู้ที่เป็นเบาหวานทุกท่านต้องพยายามควบคุมระดับน้ำตาล ตลอดจนระดับไขมันในเลือดและความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์ทันทีที่ทราบว่าเป็นเบาหวาน (มิใช่รอให้เกิดเบาหวานขึ้นตาแล้วค่อยคุม)

สรุป
(1) ถ้าท่านเป็นเบาหวานและยังไม่ได้รับการตรวจตาให้รีบไปพบจักษุแพทย์ทันที
(2) ควบคุมเบาหวาน, ไขมันในเลือด และความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
(3) ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการดื่มสุราและการสูบบุหรี่
(4) ถ้าเบาหวานยังไม่ขึ้นตา ควรได้รับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) ถ้ามีเบาหวานขึ้นตา รีบปรึกษาจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที และตรวจตาอย่างน้อยทุก 3-6 เดือนตามคำแนะนำของแพทย์

การตรวจเบาหวานขึ้นตา จักษุแพทย์มักต้องหยอดยาขยายม่านตา ซึ่งจะทำให้หลังตรวจมีอาการตาพร่าไปบ้าง  และอาจแพ้แสง ประมาณ 4-6 ชั่วโมง ดังนั้น เวลาไปพบแพทย์  จึงควรไม่ควรขับรถไปด้วยตนเอง และถ้ามีแว่นตากันแดด ควรนำไปด้วย