ห้องประชุม ชลอ-สุรพงษ์

ห้องประชุมใหม่ ชลอ-สุรพงษ์

RCOPT 32th 2013

โรงแรมเลอเมอริเดียน

Alumni Party 2013

โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน

ห้องประชุม ชลอ-สุรพงษ์

ห้องประชุม ชลอ-สุรพงษ์

ห้องประชุมใหม่ ชลอ-สุรพงษ์

Clinic research 2015

Clinic research 2015

สัมนาภาควิชา 2014

สัมนาภาควิชา 2014

งานดำหัว 2014

งานดำหัว 2014

RCOPT 32th 2013

RCOPT 32th 2013

โรงแรมเลอเมอริเดียน

Alumni Party 2013

Alumni Party 2013

โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน

New Year Party 2014

New Year Party 2014

Wet lab 2013

Wet lab 2013

ประวัติภาควิชาฯ

Member Login

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

หนังสือใหม่ภาควิชา

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-945512
  •    แฟกซ์ : 053-946121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.