Font Size

Layout

Cpanel

โครงการ " ปันน้ำใจ ประจำปี 2561 "

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช.ได้ต้อนรับทีมประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเงินสมทบทุนโครงการ "ปันน้ำใจ ประจำปี 2561"

----------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนและบริจาคสิ่งของเพื่อจัดประมูลและจำหน่าย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Fanpage โครงการปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือบุคลากรฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
https://www.facebook.com/GarageSaleMedCmu/ 

 

GarageSaleMedCmu