Font Size

Layout

Cpanel

“ทำดอกดารารัตน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง”

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน นำด้วย รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ หัวหน้าภาควิชาฯ

พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมกิจกรรม “ทำดอกดารารัตน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง”

ณ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยตั้งเป้าหมายประดิษฐ์ดอกรารัตน์จำนวน 8,900 ดอก สำหรับนำไปร่วมในพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

25440998 1712149365515838 1636546434 o 25435416 1712149348849173 1065357680 o