งานประชุมวิชาการประจำปี 2566

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2023): The Guideline CME 18 หน่วยกิต จัดใน วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบ Hybrid Meeting (Onsite / Online)

Speakers

SCHEDULE

Schedule
Schedule
Schedule
Schedule