ข่าวกิจกรรม (News)

ทีมงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปลูกต้นดอกดาวเรืองฯ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โรจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณะแพทย์ปลูกดอกดาวเรืองฯ ภายในคณะแพทย์ มช.

การจัดอบรมและประชุมสัมมนาฯรุ่นที่ 2/ 2560

คณบดี คณะแพทย์ มช.ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ จุดธูป เทียน เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการสัมมนาฯ หัวหน้างานอาคารสถานที่ นายบุญเลิศ แก้วใส กล่าวรายงานการจัดการอบรมและประชุมสัมมนาเพื่อคุณภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2/2560 รองคณบดีฯ ผศ.นพ.วนรักษ์…

หน่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันพืชมงคล

   หน่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่ ได้ปลูกต้นไม้ภายในคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ เฉลา อินทนิล ลีลาวดี และต้นอินทรีย์ จำนวน 66 ต้น วันวิสาขบูชา (10…

เทศกาลสงกรานต์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาวิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ (ขวาสุด) นายบุญเลิศ แก้วใส หัวหน้างานอาคารสถานที่ นายโกศล ฟูเดช หัวหน้าหน่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม  และสาวงามจากฝ่ายการพยาบาล ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ วันที่ 13…

สวนดอกรวมใจ

หัวหน้างานอาคารสถานที่ (นายบุญเลิศ แก้วใส)และทีมงานอาคารสถานที่ ร่วมทำกิจกรรมวันกิจกรรม สวนดอกรวมใจ โดยการทาสีรั้วคณะพทย์ฯ

หน่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ไปแผ้วถาง ตัดหญ้าและปลูกต้นไม้ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ไปแผ้วถาง ตัดหญ้าและปลูกต้นไม้ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559