อัตราค่าบริการพัสดุระหว่างประเทศ

พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (บาท)
ประเทศ/ดินแดนปลายทาง
อากาศ
SAL
ภาคพื้น
น้ำหนัก
รับฝาก
ไม่เกิน
(กก.)
1 กก.
แรก
ต่อไป
กก.
ละ
1 กก.
แรก
ต่อไป
กก.
ละ
1 กก.
แรก
ต่อไป
กก.
ละ
AFGHANISTAN
1,100
350
800
280
-
-
10
ALBANIA
1,100
350
-
-
850
120
20
ALGERIA
900
380
-
-
950
175
20
ANGOLA
1,200
600
-
-
850
150
20
ANGUILLA
950
500
-
-
1,000
270
20

ANTIGUA & BARBUDA

950
500
-
-
850
240
10
ARGENTINA
1,300
650
-
-
900
160
20
ARMENIA
1,200
600
-
-
700
160
20
ASCENSION
750
350
-
-
950
175
20
AUSTRALIA
-CHRISTMAS IS.
-COCOS (KEELING)
750
350
650
140
650
110
30
AUSTRIA
880
350
800
280
850
120
20
AZERBAIJAN
1,200
600
-
-
1,000
270
20
BAHAMAS
1,300
650
-
-
850
240
20
BAHRAIN
780
230
750
180
650
110
10
BALERIC IS.
900
380
-
-
750
120
20
BANGLADESH
500
100
-
-
-
-
10
BARBADOS
950
500
-
-
650
110
20
BELARUS
950
500
-
-
700
160
20
BELGIUM
1,100
350
-
-
850
120
30
BELIZE
1,300
650
-
-
850
240
20
BENIN
950
500
-
-
700
160
20
BERMUDA
1,200
600
-
-
1,000
270
20
BHUTAN
680
130
-
-
-
-
10
BOLIVIA
1,300
650
-
-
700
160
20
BOSNIA & HERZEGOVINA
750
350
-
-
750
120
15
BOTSWANA
1,300
650
-
-
950
175
20
BRAZIL
1,300
600
-
-
850
120
20
BRUNEI
DARUSSALAM
500
100
-
-
-
-
20
BULGARIA
900
380
-
-
850
150
20
BURKINA FASO
1,200
600
-
-
850
240
20
BURUNDI
1,200
600
-
-
-
-
20
CAMBODIA
500
100
-
-
400
70
20
CAMAROON
1,200
600
-
-
850
240
20
CANADA
950
500
700
300
550
140
30
CANARY IS.
950
500
-
-
750
120
20
CAPE VERDE
1,200
600
-
-
900
160
20
CAROLINE IS.
880
350
-
-
550
140
20
CAYMEN IS.
1,300
600
-
-
1,000
270
20
CENTRAL AFRICAN REP.
1,200
600
-
-
1,000
270
20
CHAD
1,300
600
-
-
-
-
20
CHILE
1,300
650
-
-
850
150
20
CHINA
700
140
500
120
650
110
20
COLOMBIA
1,300
650
-
-
850
240
20
COMOROS
1,300
600
-
-
650
90
20
CONGO REP.
1,300
600
-
-
1,000
270
20
CONGO DEM.(ZAIRE)
1,300
600
-
-
1,000
270
20
COOK IS.
950
500
-
-
650
110
20
COSTA RICA
1,300
650
-
-
700
160
20
COTE D'IVORE (IVORY COST)
1,300
600
-
-
1,000
270
20
CROATIA
750
350
-
-
850
150
20
CUBA
1,300
650
-
-
850
150
20
CYPRUS
880
350
-
-
850
150
20
CZECH
750
350
-
-
950
175
15
DENMARK
880
350
800
280
750
120
30
DJIBOUTI
1,300
600
-
-
850
240
20
DOMINICA
950
500
-
-
850
240
20
DOMINICAN
950
500
-
-
650
110
20
EAST TIMOR
600
160
-
-
650
90
20
ECUADOR
1,300
650
-
-
650
110
20
EGYPT
880
300
750
180
850
150
20
EL SALVADOR
1,300
650
-
-
1,000
270
20
EQUATORIAL GUINEA
950
500
-
-
700
160
20
ERITREA
1,300
600
-
-
850
240
20
ESTONIA
900
380
-
-
850
150
20
ETHIOPIA
900
380
-
-
850
240
20
FALKLAND IS.
รวมทั้ง S.GEORGIA, S.SANDWICH
& BRITATICA ANTARCTIC
-
-
-
-
850
150
20
FAROE IS.
750
350
-
-
750
120
20
FIJI
900
380
-
-
750
120
20
FINLAND
(รวมทั้ง ALAND IS.)
1,100
350
-
-
900
160
30
FRANCE
(รวมทั้ง MONACO)
1,100
350
900
280
850
120
30
FRENCH GUIANA
1,300
600
-
-
1,600
320
20
FRENCH POLYNESIA (TAHITI)
1,200
600
-
-
900
160
20
GABON
1,200
600
-
-
850
240
20
GAMBIA
1,200
600
-
-
1,000
270
20
GEORGIA
1,200
600
-
-
1,600
320
20
GERMANY
1,100
350
900
280
850
120
20
GHANA
1,200
600
-
-
850
150
20
GIBRALTAR
900
380
-
-
850
150
20
GREAT BRITAIN
& NORTHERN IRELANDS
900
380
800
280
950
175
30
GREECE
880
300
-
-
650
110
20
GREENLAND
900
380
-
-
650
110
30
GRENADA
950
500
-
-
1,000
270
20
GUADELOUPE
1,300
600
-
-
1,000
270
20
GUAM
880
350
-
-
550
140
20
GUATEMALA
1,300
650
-
-
700
160
20
GUINEA
950
500
-
-
850
240
20
GUINEA-BISSAU
1,300
600
-
-
1,600
320
10
GUYANA
950
500
-
-
650
110
20
HAITI
1,300
650
-
-
850
240
20
HONDURUS
1,300
650
-
-
850
150
20
HONG KONG
680
130
400
80
400
70
20
HUNGARY
750
350
-
-
850
120
20
ICELAND
900
380
-
-
950
175
20
INDEA
700
140
-
-
650
110
20

INDONESIA
(รวมทั้ง BORNEO ส่วนที่เป็นของ
INDONESIA และ NEW GUINEA)
(IRAN ตะวันตก และ TIMOR
ส่วนที่เป็นของ INDONESIA)

600
160
500
120
-
-
30
IRAN
1,100
350
900
280
900
160
10
IRAQ
880
300
900
280
-
-
20
IRELAND
900
380
-
-
950
175
20
ISRAEL
880
300
-
-
850
150
20
ITALY
880
350
800
280
650
110
20
JAMAICA
1,300
650
-
-
1,600
320
10
JAPAN
780
230
750
180
650
110
20
JORDAN
880
300
700
160
-
-
20
KAZAKHSTAN
1,200
600
-
-
1,600
320
10
KENYA
880
300
700
160
650
110
20
KIRIBATI
1,300
600
-
-
650
110
20
KOREA (DEM.PEO'S REP.)
880
300
-
-
950
175
20
KOREA (REP. OF)
700
140
-
-
650
110
20
UWAKIT
780
230
750
180
-
-
20
KYRGYZSTAN
1,200
600
-
-
700
160
20
LAOS
700
180
-
-
650
90
20
LATVIA
750
350
-
-
950
175
20
LEBANON
880
350
700
160
-
-
10
LESOTHO
750
350
-
-
850
150
20
LIBERIA
950
500
-
-
750
120
20
LIBYA
880
350
700
240
700
160
20
LEICHTENSTEIN
750
350
700
240
750
120
30
LITHUANIA
900
380
-
-
850
150
20
LUXEMBOURG
880
350
-
-
750
120
20
MACAO
700
180
-
-
650
110
20
MACEDONIA
900
380
-
-
1,000
270
20
MADEIRA
1,200
600
-
-
900
160
30
MALAWI
900
380
-
-
700
160
10
MALAYSIA
500
100
-
-
400
70
30
MALDIVES
780
230
-
-
850
150
10
MALI
1,200
600
-
-
700
160
20
MALTA
900
380
-
-
700
160
20
MARIANA IS.
(รวมทั้ง SAIPAN & TAINIAN IS.)
880
350
-
-
550
140
20
MARSHALL IS.
880
350
-
-
550
140
20
MARTINIQUE
1,300
600
-
-
1,000
270
20
MAURITANIA
1,200
600
-
-
1,000
270
20
MAURITIUS
900
380
-
-
750
120
20
MEXICO
1,200
600
-
-
900
160
20
MOLDOVA
900
380
-
-
900
160
20
MONACO
1,100
350
900
280
850
120
30
MONGOLIA
700
140
-
-
650
110
20
MONSERRAT
950
500
-
-
1,000
270
20
MOROCCO
900
380
-
-
950
175
20
MOZAMBIQUE
1,100
350
-
-
900
160
20
MYANMAR
500
100
-
-
-
-
10
NAMIBIA
900
380
-
-
850
150
20
NAURU
900
380
-
-
750
120
20
NEPAL
700
140
-
-
-
-
5
NETHERLANDS
750
350
700
240
750
120
20
NETHERLANDS
-ANTILLES
(BONAIR, CURACAO, SABA,
ST.EUSTATIUS, ST.MAARTEN
-ARUBA
1,300
650
-
0-
0700
0160
020
NEW CALEDONIA
(รวมทั้ง WALLIS & FUTUNA )
1,100
350
-
-
850
120
20

NEW ZEALAND
(รวมทั้ง CHATHAM, CAMPBELL, KERMADEC, RAOUL IS.)

900
380
800
280
850
150
20
NICARAGUA
1,300
650
-
-
650
110
20
NIGER
1,200
600
-
-
850
240
20
NIGERIA
1,200
600
-
-
950
175
10
NIEU
950
500
-
-
650
110
20
NORFOLK IS.
-
-
-
-
750
120
20
NORWAY
750
350
-
-
850
150
20
OMAN
780
230
750
180
850
120
20
PAKISTAN
700
140
-
-
650
110
20
PANAMA
1,300
650
-
-
650
110
20
PAPUA NEW GUINEA
1,200
600
-
-
850
120
20
PARAGUAY
1,300
650
-
-
700
160
20
PERU
1,300
650
-
-
700
160
20
PHILIPPINES
600
160
500
120
-
-
30
PITCAIRN IS.
750
350
-
-
650
110
10
POLAND
750
350
-
-
950
175
15
PORTUGAL
-CONTINENT
-AZORES
-MADEIRA
-
900
1,200
1,200
-
380
600
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
850
900
900
-
150
160
160
30
PUERTO RICO
950
500
700
300
550
140
30
QATAR
780
230
750
180
850
120
20
REUNION
1,200
600
-
-
1,000
270
20
ROMANIA
900
380
-
-
850
150
20
RUSSIA
1,200
600
-
-
850
120
20
RWANDA
1,300
650
-
-
1,000
270
20
ST.CHRISTOPHER (KITTS) & NEVIS
1,300
650
-
-
1,000
270
20
ST.HELENA
900
380
-
-
950
175
20
ST.LUCIA
1,200
600
-
-
850
240
20
ST. PIERRE & MIQUELON
1,200
600
-
-
550
140
20
ST.VINCENT AND
THE GRENADINES
1,300
600
-
-
1,000
270
10
SAMOA
-WESTERN SAMOA
-SAMOA (U.S.A.)
(ดินแดนภายใต้อารักขาของอเมริกา)
-
950
1,200
-
500
600
-
-
-
-
-
-
-
950
850
-
175
240
-
20
SAOTOME & PRINCIPE
1,300
600
-
-
950
175
20
SAUDI ARABIA
880
300
700
160
650
110
10
SENEGAL
1,200
600
-
-
1,000
270
20
SEYCHELLES
750
350
-
-
750
120
10
SIERRA LEONE
1,200
600
-
-
1,000
270
20
SINGAPORE
500
100
400
80
400
70
20
SLOVAKIA
900
380
-
-
650
110
15
SLOVENIA
750
350
-
-
850
120
15
SOLOMON IS.
950
500
-
-
650
110
20
SOMALIA
-
-
-
-
-
-
-
SOUTH AFRICA
880
300
800
280
650
110
20
SPAIN
-CONTINENT
-CANARY
-
900
950
-
380
500
-
800
-
-
340
-
-
750
-
120
-
20
SRI LANKA
680
130
-
-
650
90
20
SUDAN
1,100
350
-
-
-
-
20
SURINAME
1,300
600
-
-
650
110
20
SWAZILAND
750
350
-
-
950
175
20
SWEDEN
1,100
350
1,000
280
850
120
20
SWITZERLAND
(รวมทั้ง LIECHTENTEIN)
750
350
700
240
750
120
30
SYRIA
880
300
700
160
-
-
20
TAIWAN
700
140
500
120
650
90
20
TAJIKISTAN
1,300
600
-
-
700
160
20
TANZANIA
750
350
700
160
750
120
20
TOGO
1,200
600
-
-
850
240
20
TOKELAU
950
500
-
-
650
110
20
TONGA
900
380
-
-
650
110
20
TRINIDAD & TOBAGO
950
500
-
-
650
110
10
TRISTAN DA CUNHA
900
380
-
-
850
150
10
TUNISIA
900
380
-
-
550
140
20
TURKEY
880
350
-
-
950
175
20
TURKMENISTAN
1,200
600
-
-
900
160
20
TURKS & CAICOS
1,300
650
-
-
850
240
10
TUVALU
950
500
-
-
650
110
20
UGANDA
950
500
-
-
850
150
10
UKRAIN
1,200
600
-
-
700
160
10
UNITED ARAB EMIRATES
780
230
650
140
650
110
20
UNITED STATES OF AMERICA
รวมทั้ง ALASKA & HAWAII
-PEURTO RICO
-WAKE IS.
-VIRGIN IS. (U.S.A.)
950
500
700
300
550
140
30
URUGUAY
1,300
650
-
-
650
90
20
UZBEKISTAN
1,300
600
-
-
900
160
20
VANUATU
750
350
-
-
650
110
20
VATICAN
880
350
-
-
650
110
20
VENEZUELA
1,300
600
-
-
850
150
20
VIET NAM
680
130
-
-
400
70
20
VIRGIN IS. (U.K.)
1,200
600
-
-
1,000
270
20
YEMEN
880
300
700
160
-
-
20
YUGOSLAVIA
(SERBIA & MONTENEGRO)
1,200
600
-
-
900
160
15
ZAMBIA
900
380
-
-
700
160
20
ZIMBABWE
1,300
600
-
-
700
160
20