Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หน้าหลัก

ภาษาไทยที่เขียนผิดบ่อย

ภาษาไทยที่มัักเขียนผิด

     รวบรวมเอาคำภาษาไทยที่ใช้บ่อยๆ และมักจะเขียนผิดกันอยู่เป็นประจำ เพื่อให้จดจำและนำคำที่ถูกต้องไปใช้กัน สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบว่า คำที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เขียนได้ถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของราชบัณฑิตยสถาน

ก.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ก็

ก้อ

กงเกวียนกำเกวียน

กงกำกงเกวียน

กง และ กำ เป็นส่วนประกอบของล้อเกวียน

กงสุล

กงศุล

กงสุล มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า “consul”

กฎ

กฏ

กฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้น ปรากฏ ใช้ ฏ ปฏัก ส่วน กรกฎ/กรกฏ สะกดได้ทั้งสองแบบ

กบฏ

กบฎ, กบถ

- กบฏ ใช้ ฏ ปฏัก
- ในสมัยโบราณ เคยสะกดด้วย ฎ ชฎา  (ดู พจนานุกรมกฎหมาย ของ ขุนสมาหารหิตะคดี)
- ถ้าออกเสียง ขะ-บด เขียน ขบถ

กบาล, กระบาล

กะบาล, -บาน

ใช้เรียกศีรษะ แต่เป็นคำไม่สุภาพ

กรรมกร

กรรมกรณ์

- [กำมะกอน] น. คนงาน, ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน. (ส. กฺรม = การงาน + กร = ผู้ทำ; ป. กมฺม + กร).
[กำมะกอน] น. อาญา, เครื่องสำหรับลงอาญา. ก. ลงโทษ เช่น สามซ้ำควรกรรมกรณ์ นุกิจราชอาชญา. (กฤษณา). (ส. กรฺม + กรณ = การกระทำ; ป. กมฺม + กรณ).

กระเพาะ

กะเพาะ, กะเพราะ, กระเพราะ

กริยา

กิริยา

กริยา (กฺริ-) คือ คำชนิดหนึ่ง บอกอาการ การกระทำ เช่น เดิน วิ่ง เขียน เหล่านี้ คือ คำกริยา

กรีฑา

กรีธา, กรีทา

กีฬาประเภทหนึ่ง

กรีธา

กรีฑา

เคลื่อน ยก เดินเป็นหมู่หรือเป็นกระบวน เช่น กรีธาทัพ

กลยุทธ์

กลยุทธ, กลยุทธิ, กลยุทธิ์

กลางคัน

กลางครัน

กลิ่นอาย

กลิ่นไอ

กสิณ

กสิน

กเฬวราก

กเลวราก

กอปร

กอป, กอปร์

อ่านว่า กอบ

กอล์ฟ

กลอฟ, กอลฟ์, ก็อลฟ์, ก็อล์ฟ, ก๊อลฟ์, ก๊อล์ฟ

กะทันหัน

กระทันหัน

กะเทย

กระเทย

กะเทาะ

กระเทาะ

กะบังลม

กระบังลม

กะปิ

กระปิ

กะพง

กระพง

กะพรุน

กระพรุน

กะเพรา

กะเพา, กระเพา, กระเพรา

กะล่อน

กระล่อน

กะละมัง

กาละมัง

กะลาสี

กลาสี

กะละแม

กาละแม, กาลาแม, กาละแมร์

กะหรี่

กระหรี่

กะเหรี่ยง

กระเหรี่ยง

กะหล่ำ

กระหล่ำ

กะโหลก

กระโหลก

กังวาน

กังวาล

กันทรลักษ์

กันทรลักษณ์, กัณ-

กันแสง

กรรแสง, กรรณแสง

กาลเทศะ

กาละเทศะ

กาลเวลา

กาฬเวลา

กาล หมายถึง เวลา , กาฬ แปลว่า รอยดำ หรือ แดง

กาฬสินธุ์

กาฬสินธ์, กาล-

กำเหน็จ

กำเน็จ, กำเหน็ด

กิตติมศักดิ์

กิติมศักดิ์, เกียรติมศักดิ์

กินรี

กินนรี

แต่ กิน-นอน เขียน กินนร

กิริยา

กริยา

กิริยา คือ อาการ การกระทำ เช่น ปฏิกิริยา

กุฎี, กุฏิ

กุฎ, กุฎิ

กุฏิ อ่านว่า กุด หรือ กุด-ติ , ถ้าต้องการอ่าน กุ-ดี ต้องเขียน กุฎี (ใช้คำไหนก็ได้)

กู

กรู

คำสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง

เกม

เกมส์

ในภาษาไทยสำหรับกรณีทั่วไปจะไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบคำใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าสื่อความหมายถึงเอกพจน์หรือพหูพจน์
เว้นแต่เป็นการทับศัพท์วิสามานยนาม เช่น “SEA Games”ว่า ซีเกมส์

เกล็ดเลือด

เกร็ดเลือด

เกษียณ

เกษียน, เกษียร

เกษียณ = สิ้นไป เช่นเกษียณอายุ; เกษียน = เขียน; เกษียร = น้ำนม

เกสร

เกษร

ส่วนในของดอกไม้

เกาต์

เก๊าท์

เกียรติ

เกียตร, เกียรต, เกียรต์, เกียรติ์

อ่านว่า เกียด”, ถ้าเขียน เกียรติ์ อ่านว่า เกียนเช่น รามเกียรติ์

แก๊ง

แก๊งค์, แก๊งก์

แก๊ง มาจากภาษาอังกฤษว่า “gang” ในภาษาไทยเป็นภาษาปาก หมายความว่า กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล

แกร็น

แกน, แกรน

ไม่เจริญเติบโตตามปรกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช), เช่น แคระแกร็น

ข.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ขบถ

ขบฏ

กบฏ

ขโมย

โขมย

 

ขวาน

ขวาญ

 

ขะมักเขม้น

ขมักเขม้น

 

ขัณฑสกร

ขัณท-, ขันท-, ขันฑ-

 

ขาดดุล

ขาดดุลย์

 

ข้าวเหนียวมูน

ข้าวเหนียวมูล

มูน = เอากะทิเคล้ากับข้าวเหนียวเพื่อให้มัน

ขี้เกียจ

ขี้เกลียด, ขี้เกียด

 

ขึ้นฉ่าย

คึ่น-, -ช่าย, -ไฉ่, -ไช่

 

เขยก

ขเยก, ขะเหยก

 

ไข่มุก

ไข่มุกข์, ไข่มุกด์, ไข่มุข

 

ค.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

คทา

คฑา, คธา

 

คน

ฅน

ฅ ไม่เคยใช้เขียนคำว่า ฅน

ครรไล

ครรลัย

 

ครองราชย์

ครองราช

คำว่า ราชย์ หมายถึง ความเป็นราชา, “ครองราชย์จึงหมายถึง ครองความเป็นราชา
ทั้งนี้ คำว่า ครองราชย์สมบัติ หมายความว่า ครองสมบัติของพระราชา ก็คือ ครองความเป็นราชา (มิใช่ ครองราชยสมบัติ อันแปลว่า ครองสมบัติแห่งความเป็นพระราชา)

คริสตกาล

คริสต์กาล

ใช้ตามโบราณ

คริสตจักร

คริสต์จักร

ใช้ตามโบราณ

คริสต์ทศวรร

คริสตทศวรรษ

ไม่นิยมสมาสข้ามภาษา

คริสต์ศตวรร

คริสตศตวรรษ

ไม่นิยมสมาสข้ามภาษา

คริสต์ศักรา

คริสตศักราช

 

คริสต์ศาสน

คริสตศาสนา

ไม่นิยมสมาสข้ามภาษา

คริสต์ศาสนิกช

คริสตศาสนิกชน

 

คริสต์มา

คริสตมาส

 

ครุ

ครุท

 

ครุภัณฑ์

คุรุภัณฑ์

 

ครุศาสตร์

คุรุศาสตร์

 

คฤหาสน์

คฤหาสถ์

คฤห + อาสน

คลิก

คลิ้ก, คลิ๊ก

 

คลินิก

คลีนิก, คลินิค

 

ค้อน

ฆ้อน

 

คะ

ค๊ะ

 

คะนอง

คนอง

 

คัดสรร

คัดสรรค์

 

คาร์ป

คาร์ฟ, คราฟ, คาร์พ, คราพ

ชื่อปลา ทับศัพท์มาจาก carp

คารวะ

เคารวะ

 

คำนวณ

คำนวน

 

คำสดุดี

คำดุษฎี

 

คุกกี้

คุ้กกี้, คุ๊กกี้

ออกเสียง คุก โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์

คุรุศึกษา

ครุศึกษา

 

เค้ก

เค็ก, เค๊ก

 

เครียด

เคลียด

 

เครื่องราง

เครื่องลาง

 

แค็ตตาล็อก

แคตตาล็อก, แคตาล็อก

 

แคบหมู

แค็บ-, แคป-, แค็ป-

 

แคระแกร็น

แคะแกน, แคะแกรน, แคระแกน, แคระแกรน

ไม่เจริญเติบโตตามปรกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)

โค่ง

โข่ง

โข่ง = เปิ่น ไม่เข้าท่า / โค่ง = โตกว่าเพื่อน

โคตร

โครต, โคต, โคด

 

โครงการ

โครงการณ์

การ คือ งาน

โควตา

โควต้า

ออกเสียง คว ควบกล้ำ และออกเสียง ต้า โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์

คอลัมน์

คอลัมม์

 

ฆ.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ฆราวาส

ฆรวาส, ฆารวาส, -วาท

 

ฆาตกร

ฆาตรกร

ฆาต แปลว่า ฆ่า, ทำลาย หรือ ตี

ฆาตกรรม

ฆาตรกรรม

ฆาต แปลว่า ฆ่า, ทำลาย หรือ ตี

เฆี่ยน

เคี่ยน

- เฆี่ยน = ตีด้วยหวายหรือไม้เรียวเป็นต้นเป็นการลงโทษ เป็นต้น
- เคี่ยน ไม่มีความหมาย

ง.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

งบดุล

งบดุลย์

 

งูสวัด

งูสวัส, งูสวัสดิ์

 

จ.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

จงกรม

จงกลม

การฝึกสมาธิ

จระเข้

จรเข้

เครื่องดนตรีไทย เรียก จะเข้; ชื่อสถานที่บางแห่งยังสะกดว่า จรเข้ อยู่เช่น คลองจรเข้บัว ตำบลจรเข้สามพัน ตำบลจรเข้ร้อง

จลนศาสตร์

จลศาสตร์

 

จลาจล

จราจล

มาจากคำ จล + อจล

จะงอย

จงอย

 

จะจะ

จะ ๆ

คำมูลสองพยางค์

จะละเม็ด

จาละเม็ด, จาระเม็ด, จรเม็ด, จระเม็ด

 

จักจั่น

จั๊กจั่น

 

จักร

จักร์

 

จักรพรรดิ

จักรพรรดิ์

อ่านว่า จัก-กฺระ-พัด

จักรวรรดิ

จักรวรรดิ์

อ่านว่า จัก-กฺระ-หวัด

จักสาน

จักรสาน

เครื่องใช้ที่ทำด้วยมือ

จาระไน

จารไน

 

จาระบี

จารบี

 

จำนง

จำนงค์

แผลงจาก จง

จินตนาการ

จินตะนาการ, จินตรนาการ

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันใช้แบบมีทัณฑฆาตตามที่ได้รับพระราชทาน (ขัดหลักคำสมาส)

เจตจำนง

เจตจำนงค์

จำนง แผลงจาก จง

เจตนารมณ์

เจตนารมย์

 

เจียระไน

เจียรไน

 

โจทก์

โจทย์

โจทก์ หมายถึง ผู้ฟ้องร้องในศาลกล่าวหาจำเลย โจทย์ หมายถึง ปัญหา เช่น โจทย์เลข

ใจ

จัย

 

ฉ.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ฉบับ

ฉะบับ

 

ฉะนั้น

ฉนั้น

 

ฉะนี้

ฉนี้

 

ฉัน

ฉันท์

เสมือน เช่น ฉันญาติ ฉันมิตร; รับประทาน ใช้กับพระสงฆ์

ฉันท์

ฉัน

ความพอใจ หรือร้อยกรองประเภทหนึ่งมีบังคับครุลหุ

เฉพาะ

ฉะเพาะ, ฉเพาะ

 

ไฉน

ฉไน

 

ช.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ชมพู

ชมภู

 

ชมพู่

ชมภู่

 

ชะนี

ชนี

 

ชะมด

ชมด

 

ชะลอ

ชลอ

 

ชัชวาล

ชัชวาลย์

 

ชีพิตักษัย

ชีพตักษัย

 

ชีวประวัติ

ชีวะประวัติ

สมาสแล้วลบวิสรรชนีย์

ซ.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ซวดเซ

ทรวดเซ

 

ซ่องเสพ

ส้องเสพ

 

ซาบซ่าน

ทราบซ่าน, -ส้าน

 

ซาบซึ้ง

ทราบซึ้ง

 

ซาลาเปา

ซาละเปา, ซะละเปา

 

ซาวเสียง

ซาวด์เสียง, ซาวน์เสียง, ซาวนด์เสียง

หยั่งเสียงเพื่อฟังความคิดเห็น

ซีเมนต์

ซีเม็นต์, ซีเมนท์, ซีเม็นท์, ซีเม็น

 

ซุ่ม

สุ่ม, สุ้ม

ซุ่ม = ซ่อน, แอบซ่อนคอยทีอยู่ / สุ่ม = เครื่องมือจับปลา, เครื่องสานครอบขังไก่, ไม่เฉพาะเจาะจง

ซุ้ม

สุ้ม

สิ่งที่เป็นพุ่มมีทางลอดได้, ส่วนบนของประตูหน้าต่าง

เซ็นชื่อ

เซ็นต์ชื่อ

จากคำอังกฤษ sign, ไม่มี ต การันต์

เซนติเมตร

เซ็นติเมตร

 

ไซ้

ไซร้

ไซ้ = กิริยาที่นกหรือเป็ดเอาปากยํ้า ๆ ขนหรือหาอาหาร ฯลฯ, เช่น เป็ดไซ้ขน
ไซร้ = คําสําหรับเน้นความหมายของคําหน้า, เช่น ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซร้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัด

โซม

โทรม

โซม = เปียกทั่ว, เช่น เหงื่อโซมตัว
โทรม = เสื่อมสภาพ, ระดมฟันแทง, ร่วมกันข่มขืนกระทําชําเราหญิง ฯลฯ

ฌ.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ฌาน

ฌาณ

 

ฌาปนกิจ

ฌาปณกิจ

 

เฌอ

กะเฌอ

 

ญ.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ญวน

ญวณ

 

ญัตติ

ญัติ

 

ญาณ

ญาน

 

ญาติ

ญาต

 

ฎ.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ฎีกา

ฏีกา

ใช้ ฎ ชฎา ตัวอักษรที่คล้ายกันทำให้เกิดความสับสน

ฐ.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ฐาน

ฐาณ

 

ณ.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ณ.

อ่านว่า นะ มีความหมายว่า ที่
ในการเขียน ไม่มีจุดข้างหลังเพราะมิใช่คำย่อ แต่ แผลงรูปมาจาก ใน และมักเว้นวรรคหน้าวรรคหลัง ด้วย เช่น อยู่ ณ ที่นี้

ด.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ดอกจัน

ดอกจันท์, ดอกจันทน์, ดอกจันทร์

เครื่องหมาย *, ดอกของต้นจัน

ดอกจันทน์

ดอกจัน, ดอกจันท์, ดอกจันทร์

รกหุ้มเมล็ดจันทน์เทศ

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จัน, ดอกไม้จันท์, ดอกไม้จันทร์

ดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับงานเผาศพ

ดัตช์

ดัชต์, ดัชท์, ดัทช์

 

ดาดตะกั่ว

ดาษตะกั่ว

 

ดาดฟ้า

ดาษฟ้า

 

ดาษดื่น

ดาดดื่น

 

ดำรง

ดำรงค์

 

ดำริ

ดำหริ, ดำริห์

อ่านว่า ดำ-หริ”, โบราณเขียน ดำริห์

ดุล

ดุลย์

ดุล เป็นคำนามแปลว่า ความเท่ากัน หรือความเสมอกัน, ส่วน ดุล เป็นคำวิเศษณ์แปลว่า เท่ากัน หรือเสมอกัน

ดุษณี

โดยดุษฎี

ดุษณี หมายถึง นิ่ง
ดุษฎี หมายถึง ยินดี
มักใช้สลับกัน เช่น ในถ้อยคำว่า ยอมรับโดยดุษณี

เดินเหิน

เดินเหิร

โบราณเขียน เหิร

แดก

แดรก, แด่ก, แดร่ก, แด๊ก

เป็นภาษาปาก หมายถึง กิน หรือ พูดกระทบให้โกรธ ฯลฯ

 

ต.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ตรรกศาสตร์

ตรรกะศาสตร์

 

ตรรกะ, ตรรก-

ตรรกกะ

 

ตราสัง

ตราสังข์

 

ตรึงตรา

ตรึงตา

หมายถึง ติดแน่น

ตะกร้า

ตระกร้า

 

ตะราง

ตาราง

ที่คุมขัง

ตานขโมย

ตาลขโมย

 

ตาราง

ตะราง

ช่องสี่เหลี่ยม

ตำรับ

ตำหรับ

 

ใต้

ไต้

ช้แสดงตำแหน่ง เช่น ใต้โต๊ะ ภาคใต้ แสงใต้ (ออโรรา)

ใต้เท้า

ไต้เท้า

เปรียบเหมือนเราอยู่ข้างใต้ เท้าของผู้มีอำนาจบารมี ทำนองเดียวกับ ใต้ฝ่าพระบาท ฯลฯ

ไต้

ใต้

หมายถึงคบเพลิง เช่น ขี้ไต้ จุดไต้ตำตอ น้ำตาแสงไต้ หรือใช้ทับศัพท์ภาษาอื่น

ไต้ก๋ง

ใต้ก๋ง

นายท้ายเรือสำเภาหรือเรือประมง ทับศัพท์จากภาษาจีน

ไต้ฝุ่น

ใต้ฝุ่น

ทับศัพท์มาจาก typhoon

ไตรยางศ์

ไตรยางค์

 

ไต้หวัน

ใต้หวัน

ทับศัพท์จากภาษาจีน

ถ.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ถนนลาดยาง

ถนนราดยาง

ลาด หมายถึง ปู

ถ่วงดุล

ถ่วงดุลย์

 

ถั่วพู

ถั่วพลู

ถั่วที่ด้านข้างมีรอยเป็นพู

เถา

เถาว์

 

ไถ่ตัว

ถ่ายตัว

เรียกค่าไถ่ ก็ใช้คำนี้

ท.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ทโมน

ทะโมน, โทมน

 

ทยอย

ทะยอย

 

ทแยง

ทะแยง, แทยง

 

ทรงกลด

ทรงกรด

 

ทรมาทรกรรม

ทรมานทรกรรม

 

ทรราช

ทรราชย์

- ทรราช = ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจสร้างความเดือดร้อน, ตามรากศัพท์หมายถึง ราชาชั่ว แต่สามารถใช้ได้กับทั้งที่เป็นราชาและไม่เป็นราชา
- ทรราชย์ = รูปแบบ ระบบ หรือลัทธิการปกครองแบบทรราช

ทระนง, ทะนง

ทรนง, ทนง

 

ทลาย

ทะลาย

พังทลาย ถล่มทลาย

ทศกัณฐ์

ทศกัณฑ์

กัณฑ์ แปลว่า คำเทศน์ตอนหนึ่ง; กัณฐ์ แปลว่า คอ

ทอนซิล

ทอมซิน

 

ทะนุถนอม

ทนุถนอม

 

ทะนุบำรุง, ทำนุบำรุง

ทนุบำรุง

 

ทะลาย

ทลาย

ช่อผลของมะพร้าว

ทะเลสาบ

ทะเลสาป

 

ทัณฑ์

ฑัณฑ์

 

ทายาด

ทายาท

ทายาด = ยิ่งยวด เช่น ทนทายาด
ทายาท = ผู้สืบสกุล

ทายาท

ทายาด, ทาญาติ

ทารุณ

ทารุน

 

ทีฆายุโก

ฑีฆายุโก

ทีฆายุ หมายถึง อายุยืนยาว

ทุกรกิริยา

ทุกขกิริยา, ทุกขรกิริยา

หมายถึง กิจที่ทำได้ยาก

ทุคติ

ทุกข์คติ

 

ทุพพลภาพ

ทุพลภาพ

 

ทุพภิกขภัย

ทุภิกขภัย

ทุส + ภิกขภัย, เปลี่ยน ส เป็น พ ตามหลักการสมาส

ทุศีล

ทุจศีล

 

ทูต

ฑูต

ทูตทุกอย่าง ใช้ ท ทหาร

ทูนหัว

ทูลหัว

พ่อทูนหัว แม่ทูนหัว

ทูลกระหม่อม

ทูนกระหม่อม

 

เท่

เท่ห์

 

เทพนม

เทพพนม

เทว + นม ไม่ใช่ เทพ + พนม

เทเวศร์

เทเวศ, เทเวศน์

เทว + อิศร

เทโวโรหณะ

เทโวโรหนะ

ใช้ ณ เณร มาจาก เทว + โอโรหณ

เทอญ

เทิญ

 

เทอม

เทิม, เทิร์ม

 

เท้าความ

ท้าวความ

เขียนเหมือน เท้า

เทิด

เทอด

 

เทิดทูน

เทิดทูล

 

แท็กซี่

แท๊กซี่

 

แทรกแซง

แซกแซง

 

โทรทรรศน์

โทรทัศน์

กล้องส่องทางไกล

โทรทัศน์

โทรทรรศน์

เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง

โทรม

โซม

โทรม = เสื่อมสภาพ, ระดมฟันแทง, ร่วมกันข่มขืนกระทําชําเราหญิง ฯลฯ
โซม = เปียกทั่ว, เช่น เหงื่อโซมตัว

โทรศัพท์

โทรศัพย์

 

ธ.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ธนบัตร

ธนาบัตร

 

ธนาณัติ

ธนานัติ, ธนาณัต

 

ธรรมเนียม

ทำเนียม

ในหนังสือเก่า ๆ เขียน ทำเนียม ก็มี, แต่ปัจจุบัน ใช้ ธรรมเนียม(มาจาก ธรรม + นิยม)

ธัญพืช

ธัญญพืช

 

ธำมรงค์

ธำมรง, ทำมะรงค์

แปลว่า แหวน

ธำรง

ธำรงค์

 

ธุรกิจ

ธุระกิจ

คำสมาส หรือใช้ กิจธุระ

น.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

นพปฎล

นพปดล

แปลว่า เก้าชั้น

นภดล

นพดล

เว้นแต่ นภดล ที่เป็นชื่อเฉพาะ

นวัตกรรม

นวตกรรม

 

นอต

น็อต, น๊อต

ทับศัพท์จาก nut ในภาษาอังกฤษที่หมายถึงอุปกรณ์ช่าง

นะ

น๊ะ

ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี โดยไม่ปรากฏรูป

นะคะ

นะค่ะ, นะค๊ะ

คะ เป็นเสียงตรี ไม่ต้องใช้ไม้ตรี ในขณะที่ ค่ะ เป็นเสียงโท

นันทนาการ

สันทนาการ

 

นัย

นัยยะ

อ่านได้ทั้ง ไน และ ไน-ยะ

นัยน์ตา

นัยตา

 

น่า

หน้า

คำประกอบหน้ากริยา หมายความว่า ควร เช่น น่าจะทำอย่างนั้น น่าจะเป็นอย่างนี้; ชวนให้, ทำให้อยากจะ, เช่น น่ากิน น่ารัก

นาฏกรรม

นาฎกรรม

ใช้ ฏ ปฏัก

นาที

นาฑี

นาฑี เป็นภาษาสันสกฤต พบบ้างในหนังสือเก่า ปัจจุบันพจนานุกรมให้สะกดแบบเดียวเท่านั้น

นานัปการ

นานับประการ

 

นานา

นา ๆ

 

น้ำจัณฑ์

น้ำจัน

 

น้ำมันก๊าด

น้ำมันก๊าซ, -ก๊าส

 

น้ำแข็งไส

น้ำแข็งใส

หมายถึงการนำน้ำแข็งไปไสบนกบ จนได้เกล็ดน้ำแข็ง เป็นวิธีทำแบบดั้งเดิม

นิจศีล

นิจสิน

 

นิเทศ

นิเทศน์, นิเทส

 

นิมิต

นิมิตร, นิรมิตร

 

นิเวศวิทยา

นิเวศน์วิทยา

 

เนรมิต

เนรมิตร

 

เนืองนิตย์

เนืองนิจ

 

แน่นหนา

หนาแน่น

- แน่นหนาว่า มั่นคง เช่น ใส่กุญแจแน่นหนา มีหลักฐานมัดตัวแน่นหนา, แข็งแรง เช่น ประตูหน้าต่างแน่นหนา, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับปึกแผ่น เป็น เป็นปึกแผ่นแน่นหนา.
- “หนาแน่นว่า คับคั่ง, แออัด, เช่น กรุงเทพฯ มีประชากรหนาแน่นมาก.

โน้ต

โน๊ต, โน้ท, โน๊ท

อักษรต่ำ ไม่ใส่ไม้ตรี

บ.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

บรรทัด

บันทัด

 

บรรทุก

บันทุก

 

บรรลุ

บันลุ

 

บรรเลง

บันเลง

 

บรั่นดี

บะหรั่นดี

 

บริสุทธิ์

บริสุทธ, บริสุทธิ

 

บล็อก

บล็อค, บล๊อก

หลักการทับศัพท์

บ่วงบาศ

บ่วงบาศก์, บ่วงบาต, บ่วงบาท

 

บอระเพ็ด

บรเพ็ด, บอระเพชร

 

บังสุกุล

บังสกุล

 

บังเอิญ

บังเอิน

 

บัญญัติไตรยางศ์

บัญญัติไตรยางค์

เหมือน ไตรยางศ์

บัตรสนเท่ห์

บัตรสนเท่

 

บันดาล

บรรดาล

 

บันได

บรรได

 

บันเทิง

บรรเทิง

 

บันลือ

บรรลือ

 

บางลำพู

บางลำภู

 

บาดทะยัก

บาททะยัก, บาดทยัก

 

บาตร

บาต

เครื่องใช้อย่างหนึ่งของพระสงฆ์

บาทบงสุ์

บาทบงส์

อ่านว่า บาด-ทะ-บง

บาทหลวง

บาดหลวง

 

บำเหน็จ

บำเน็จ

 

บิณฑบาต

บิณฑบาตร, บิณฑบาท

 

บิดพลิ้ว

บิดพริ้ว

 

บุคคล

บุคล

 

บุคลากร

บุคคลากร

 

บุคลิกภาพ

บุคคลิกภาพ

 

บุปผชาติ

บุปผาชาติ

 

บุษราคัม

บุษราคำ

 

บูชายัญ

บูชายัน, บูชายันต์

 

บูรณปฏิสังขรณ์

บูรณะปฏิสังขรณ์

 

เบญจเพส

เบญจเพศ

เพส มาจากคำว่า วีสะ=20 เบญจ =5, เบญจเพส = 25

เบนซิน

เบ็นซิน, เบนซิล

 

เบรก

เบรค

ศัพท์บัญญัติ หรือใช้คำว่า ห้ามล้อ

ป.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ปฏิกิริยา

ปฏิกริยา

 

ปฏิสันถาร

ปฏิสัณฐาน, ปฏิสันถาน

 

ปฏิทิน

ปติทิน

 

ปฏิพัทธ์

ประติพัทธ์

 

ปฏิสังขรณ์

ปฏิสังขร

 

ปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศก์, ปฐมนิเทศน์

 

ปณิธาน, ประณิธาน

ปนิธาน, ประนิธาน

ตั้งใจไว้

ปรนนิบัติ

ปรณนิบัติ

 

ปรมาณู

ปรมณู

ปรม + อณู

ปรองดอง

ปองดอง

 

ประกายพรึก

ประกายพฤกษ์

 

ประกาศนียบัตร

ประกาศณียบัตร

 

ประกาศิต

ประกาษิต

 

ประจัญ

ประจัน

 

ประจัญบาน

ประจันบาน, ประจันบาล, ประจัญบาล

ประจัญ = ปะทะต่อสู้ (เช่น ประจัญบาน = รบอย่างตะลุมบอน), แผลงมาจากคำเขมรว่า ผจัญ (ผฺจาญ่)
ประจัน = กั้นเป็นส่วนสัด (เช่น ฝาประจันห้อง = ฝากั้นห้อง), เผชิญ (เช่น ประจันหน้ากัน), ฯลฯ

ประจันหน้า

ประจัญหน้า

ประจันห้อง

ประจัญห้อง

ประจำการ

ประจำการณ์

 

ประณต

ประนต

(กริยา) น้อมไหว้

ประณม

ประนม

(อาการนาม) การน้อมไหว้

ประณาม

ประนาม

 

ประณีต

ปราณีต, ประนีต

 

ประดิดประดอย

ประดิษฐ์ประดอย

 

ประนีประนอม

ประณี-, ปรานี-, ปราณี-,
-ประณอม, -ปรานอม, -ปราณอม

 

ประมาณ

ประมาน

 

ประเมิน

ประเมิณ

 

ประโยชน์โพดผล

ประโยชน์โพธิผล,
ประโยชน์โภชผล,
ประโยชน์โภชน์ผล

 

ประสบการณ์

ประสพการณ์

• “ประสบเป็นคำกริยาแปลว่าพบหรือพบปะ
ส่วน ประสพ เป็นคำนามมีความหมายว่าการเกิดผล
ในภาษาไทยจึงใช้ ประสบเพียงรูปเดียว เช่น ประสบความสำเร็จ ประสบการณ์ ประสบอุทกภัย ประสบโชค

ประสบผลสำเร็จ, ประสบความสำเร็จ

ประสพผลสำเร็จ, ประสพความสำเร็จ

ประสูติ

ประสูต, ประสูตร

 

ประสูติการ

ประสูติกาล

การคลอด เช่น มีพระประสูติการ

ประสูติกาล

ประสูติการ

เวลาคลอด เช่น พระประสูติกาลตก ณ วัน 4 ขึ้น 1 เดือน 6 ย่ำรุ่ง 2 นาฬิกา เศษสังขยา 5 บาท

ประหลาด

ปะหลาด, ปลาด

 

ประหัตประหาร

ประหัดประหาร, ประหัตถ์ประหาร

 

ประหาณ, ปหาน

ประหาร

ประหาณ, ปหาน = ละทิ้ง เช่น สมุจเฉทประหาณ (การตัดขาดและการละทิ้ง), ปหานกิเลส (ละทิ้งกิเลส)
ประหาร = ตี ฟัน ทำลาย หรือ ฆ่า เช่น ประหารชีวิต

ประหาร, ปหาร

ประหาณ, -หาน, ปะ-

ปรัมปรา

ปรำปรา, ปะรำปะรา

อ่านว่า ปะ-รำ-ปะ-รา

ปรัศนี

ปรัศนีย์

 

ปรากฏ

ปรากฎ

ใช้ ฏ ปฏัก

ปราณี

ปรานี

ปราณี = ผู้มีลมปราณ หมายความว่า ผู้มีชีวิต หรือสิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์ และคน
ปรานี = เอ็นดูด้วยความสงสาร

ปรานี

ปราณี

ปรานีปราศรัย

ปราณีปราศัย

 

ปรารถนา

ปราถนา

อ่านว่า ปราด-ถะ-หนา

ปราศจาก

ปราศจาค

 

ปราศรัย

ปราศัย

 

ปล้นสะดม

ปล้นสดมภ์

สะดม = รมยาให้หลับ
สดมภ์ = เสาหรือช่องตามแนวตั้ง

ปวารณา

ปวารนา

 

ปะทะ

ประทะ

 

ปะแล่ม

ปแล่ม, แปล่ม

 

ปักษิน

ปักษิณ

 

ปาฏิหาริย์

ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์

 

ปาติโมกข์

ปาฏิโมกข์

 

ปาริชาต

ปาริชาติ

 

ปิกนิก

ปิคนิค

คำทับศัพท์

ปุโรหิต

ปุโลหิต

 

เปอร์เซ็นต์

เปอร์เซนต์

คำทับศัพท์

เป๋อเหลอ

เป๋อเล๋อ

อักษรต่ำ ไม่ใช้วรรณยุกต์จัตวา

ผ.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ผดุง

ผะดุง

 

ผรุสวาท

ผรุสวาส

 

ผลลัพธ์

ผลลัพท์

 

ผล็อย

ผลอย

 

ผลัดเปลี่ยน

ผัดเปลี่ยน

 

ผลัดผ้า

ผัดผ้า

 

ผลัดเวร

ผัดเวร

 

ผลานิสงส์

ผลานิสงฆ์

 

ผอบ

ผะอบ

 

ผัดไทย

ผัดไท

 

ผัดผ่อน

ผลัดผ่อน

 

ผัดวันประกันพรุ่ง

ผลัดวันประกันพรุ่ง

 

ผัดหนี้

ผลัดหนี้

 

ผาสุก

ผาสุข

 

ผีซ้ำด้ำพลอย

ผีซ้ำด้ามพลอย

ด้ำ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ผีเรือน

ผุดลุกผุดนั่ง

ผลุดลุกผลุดนั่ง

 

ผูกพัน

ผูกพันธ์

 

ผู้เยาว์

ผู้เยา

 

เผชิญ

ผเชิญ, ผะเชิญ

 

เผลอไผล

เผอไผ

 

เผอเรอ

เผลอเรอ

 

เผอิญ

ผเอิญ, ผะเอิญ

 

เผ่าพันธุ์

เผ่าพัน

 

แผ่ซ่าน

แผ่ส้าน, แผ่ซ้าน

 

แผนการ

แผนการณ์

 

แผลงฤทธิ์

แผงฤทธิ์

 

ไผท

ผไท, ผะไท

 

ฝ.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศษ

 

ฝักฝ่าย

ฝักใฝ่, ฝักไฝ่

พวก, ข้าง

ฝักใฝ่

ฝักฝ่าย, ฝักไฝ่

เอาใจใส่, ผูกพัน

ฝากครรภ์

ฝากครร

 

ฝีดาษ

ฝีดาด

ไข้ทรพิษ

ฝึกปรือ

ฝึกปือ, ฝึกปลือ

 

ไฝ

ใฝ

คำนอกกฎการใช้ไม้ม้วน

พ.

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

พงศ์พันธุ์

พงพันธุ์, พงษ์พันธุ์

 

พจนานุกรม

พจณานุกรม

พจน + อนุกรม

ฯพณฯ

พณฯ, ฯพณ, พณ

อ่านว่า พะ-นะ-ท่าน

พยัก

พะยัก

 

พยักพเยิด

พะยักพะเยิด, พยักเพยิด

 

พยัคฆ์

พยัค, พยัฆ

เสือ

พยาน

พะยาน

 

พยาบาท

พญาบาท, พยาบาตร

 

พยุง

พะยุง

 

พเยีย

พะเยีย, เพยีย

พวงดอกไม้

พรรณนา

พรรณา

อ่านว่า พัน-นะ-นา

พรหมจรรย์

พรมจรรย์

 

พราหมณ์

พราห์มณ์, พรามณ์

อ่านว่า พฺราม

พร่ำพลอด

พร่ำพรอด

 

พฤศจิกายน

พฤษจิกายน

 

พฤษภาคม

พฤศภาคม

 

พลการ

พละการ

คำสมาส

พลศึกษา

พละศึกษา

คำสมาส

พละกำลัง

พลกำลัง

 

พลาสติก

พลาสติค

 

พหูสูต

พหูสูตร

 

พะแนง

พแนง, แพนง

 

พะยอม

พยอม

ชื่อต้นไม้ มีดอกสีขาว

พะยูน

พยูน

 

พะวักพะวน

พวักพวน

 

พังทลาย

พังทะลาย

 

พันทาง

พันธุ์ทาง

ลูกผสมต่างสายพันธุ์

พันธกิจ

พันธะกิจ

คำสมาส

พันธสัญญา

พันธะสัญญา

คำสมาส

พัศดี

พัสดี

 

พัสดุ

พัศดุ

 

พากย์

พากษ์

พากย์หนัง

พาณิชย์, พาณิชย,พณิชย์
พาณิช, พณิช

พานิชย์, พานิชย, พนิชย์
พานิช, พนิช

ใช้ ณ เสมอ รวมถึงรูปศัพท์เดิมก่อนแผลง ว เป็น พ เช่น วาณิชย์ วาณิชกะ วณิชย์ วณิชยา วาณิช วณิช
พาณิชย์ พาณิชย หรือ พณิชย์ แปลว่าการค้า พาณิชหรือพณิชหมายถึงพ่อค้า
ยกเว้นวิสามานยนามบางคำ เช่น ไทยวัฒนาพานิช, กรุงไทยพานิชประกันภัย, ศุภชัย พานิชภักดิ์, วิจารณ์ พานิช และ ชิน โสภณพนิช

พานจะเป็นลม

พาลจะเป็นลม

 

พาหุรัด

พาหุรัต, พาหุรัตน์

 

พิณพาทย์

พิณภาทย์

 

พิธีรีตอง

พิธีรีตรอง

 

พิบูล

พิบูลย์

 

พิพิธภัณฑ์

พิพิทธภัณฑ์

 

พิราบ

พิราป

นกชนิดหนึ่ง

พิลาป

พิราป

คร่ำครวญ, ร้องไห้ เช่น รำพันพิลาป

พิศวง

พิสวง

 

พิศวาส

พิสวาส, พิสวาท

 

พิสดาร

พิศดาร

 

พิสมัย

พิศมัย

 

พึมพำ

พึมพัม

 

พุดตาน

พุดตาล

ดอกไม้ชนิดหนึ่ง

พุทธชาด

พุทธชาติ

ดอกไม้ชนิดหนึ่ง

พู่กัน

ภู่กัน

 

พู่ระหง

ภู่ระหง

 

เพชฌฆาต

เพชรฆาต, เพ็ชรฆาต

 

เพชร

เพ็ชร

 

เพศสัมพันธ์

เพศสัมพันธุ์

 

เพนียด

พเนียด, พะเนียด

 

เพริศพริ้ง

เพริดพริ้ง

 

เพิ่มพูน

เพิ่มพูล

 

เพียบพร้อม

เพรียบพร้อม

 

แพทยศาสตร์

แพทย์ศาสตร์

 

โพชฌงค์

โพชงค์

 

โพดำ

โพธิ์ดำ

 

โพแดง

โพธิ์แดง

 

โพทะเล

โพธิ์ทะเล

 

โพนทะนา

โพนทนา

 

โพระดก

โพรดก

 

โพสพ

โพศพ

 

ไพฑูรย์

ไพทูรย์

 

 

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชั่น

ไม่มีไม้เอก

ฟั่น

ฝั้น

เช่น ฟั่นเชือก ฟั่นเทียน

ฟันคุด

ฟันครุฑ, ฟันครุท

คุด หมายถึง งอกงออยู่ภายในไม่โผล่ออกมาตามปรกติ ครุฑเป็นสัตว์ในตำนานอินเดีย

ฟาทอม

ฟาธอม, แฟทอม, แฟธอม

หน่วยวัดระยะทาง

ฟิล์ม

ฟิลม์, ฟลิม, ฟิมล์, ฟิม์ล

 

ฟิวส์

ฟิว

 

ฟุตบอล

ฟุทบอล

 

ฟุลสแก๊ป

ฟูลสแกป

หน้ากระดาษที่มีเส้นบรรทัด

เฟิน

เฟิร์น

ถ้านำไปเขียนคำทับศัพท์อาจอนุโลมใช้ เฟิร์น ได้

แฟชั่น

แฟชัน

มีไม้เอก

ไฟแช็ก

ไฟแชค, ไฟแช็ค

 

 

 

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ภคินี

ภคิณี

 

ภวังค์

พวังศ์

 

ภัณฑารักษ์

พันธารักษ์

 

ภาคทัณฑ์

ภาคฑัณฑ์

 

ภาคภูมิ

ภาคภูม

 

ภาพยนตร์

ภาพยนต์

 

ภารกิจ

ภาระกิจ

คำสมาส

ภาวการณ์

ภาวะการณ์, ภาวะการ

คำสมาส

ภาววิสัย

ภาวะวิสัย

ภาววิสัย ตรงกับภาษาอังกฤษว่า objective บางทีใช้ ปรนัย (ปะระไน), ปรวิสัย (ปะระวิสัย) หรือ วัตถุวิสัย หมายความว่า ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก

ภุชงค์

พุชงค์

 

ภูตผี

ภูติผี

ภูต แปลว่า ผี; ภูติ แปลว่า ความรุ่งเรือง

ภูมิใจ

ภูมใจ

 

ภูมิลำเนา

ภูมลำเนา

อ่านว่า พูม-ลำ-เนา หรือ พู-มิ-ลำ-เนา ก็ได้

เภตรา

เพตรา

 

 

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

มกุฎ

มกุฏ

ใช้ ฎ ชฎา เช่น มกุฎราชกุมาร มกุฎราชกุมารี ยกเว้น มหามกุฏราชวิทยาลัย และ มกุฏกษัตริยาราม ที่ใช้ ฏ ปฏัก

มงกุฎ

มงกุฏ

ใช้ ฎ ชฎา

มณฑป

มนฑป, มณทป

อ่านว่า มน-ดบ

มนเทียร

มนเฑียร, มณเฑียร

 

มนุษยสัมพันธ์

มนุษย์สัมพันธ์

คำสมาส

มรณภาพ

มรณะภาพ

 

มฤตยู

มฤตญู

 

มลทิน

มนทิน

 

มลังเมลือง

มะลังมะเลือง

 

มหรรณพ

มหรรนพ, มหันนพ

 

มหรสพ

มหรศพ

อ่านว่า มะ-หอ-ระ-สบ

มหัศจรรย์

มหรรศจรรย์

 

มหาหิงคุ์

มหาหิงค์

 

มเหสักข์

มเหศักดิ์

 

มเหสี

มเหศรี, มเหศี, มเหษี, เมหสี

 

มไหศวรรย์

มไหสวรรค์

 

ม่อห้อม, ม่อฮ่อม, หม้อห้อม

หม้อฮ่อม

 

มะหะหมัด

มหะหมัด, มะหะมัด

 

มัคคุเทศก์

มัคคุเทศ, มัคคุเทศน์

 

มัคนายก, มรรคนายก

มัคทายก, มรรคทายก

(บาลี) มคฺค + นายก (สันสกฤต) มารฺค + นายก หมายถึง ผู้นำทาง ได้แก่ ผู้จัดการทางกุศล หรือผู้ชี้แจงทางบุญทางกุศลและป่าวประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทำกุศลในวัด

มัณฑนศิลป์

มันทนศิลป์, มันฑณศิลป์

 

มัธยัสถ์

มัธยัสต์

 

มัศยา, มัตสยา

มัสยา

ปลา

มัสตาร์ด

มัสตาด

 

มัสมั่น

มัสหมั่น

อ่านว่า มัด-สะ-หมั่น

มาตรการ

มาตราการ

ระวังการใช้ในบริบท มาตรา-การ

มาตรฐาน

มาตราฐาน

ระวังการใช้ในบริบท มาตรา-ฐาน

มานุษยวิทยา

มนุษยวิทยา

มานุษย = ที่เกี่ยวกับมนุษย์

ม่าเหมี่ยว

มะเหมี่ยว

ด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่ง, ชมพู่ผลสีแดงเข้ม

มึง

เมิง

 

มืดมน

มืดมนต์, มืดมล

 

มุกตลก

มุขตลก

ราชบัณฑิตยสถานสะกดว่า มุก ในขณะที่พจนานุกรมฉบับมติชนสะกดว่า มุข

แมงมุม

แมลงมุม

 

แมลงดา

แมงดา

เฉพาะแมลง(มี 6 ขา) ส่วนแมงดาจะใช้กับแมงดาทะเล (มี 12 ขา)

แมลงภู่

แมลงพู่, แมงภู่

ทั้งชื่อแมลงและหอย

แมลงวัน

แมงวัน

 

แมลงสาบ

แมลงสาป, แมงสาบ, แมงสาป

 

ไมยราบ

ไมยราพ

ชื่อพืชชนิดหนึ่ง

ไมยราพณ์, มัยราพณ์

ไมยราพ

ตัวละครในรามเกียรติ์

ไมล์

ไมร์, ไมค์

หน่วยวัดระยะทาง

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ยศถาบรรดาศักดิ์

ยศฐาบรรดาศักดิ์

 

ย่อมเยา

ย่อมเยาว์

ราคาย่อมเยา

ยาเกร็ด

ยาเกล็ด

หมายถึง ตำรา

ยานัตถุ์

ยานัตถ์, ยานัด

นัตถุ์ แปลว่า จมูก

ยีราฟ

จีราฟ

 

เยอรมนี, เยอรมัน

เยอรมันนี

 

เยาว์วัย

เยาวัย

 

เยื่อใย

เยื่อไย

คำซ้อน เยื่อ + ใย

ใยแมงมุม

ไยแมงมุม

 

ไย

ใย

หมายถึงไฉน, อะไร, ทำไม

ไยดี

ใยดี

 

ไยไพ

ใยไพ

หมายถึงเยาะเย้ย, พูดให้อาย

โยธวาทิต

โยธวาฑิต

 

 

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

รกชัฏ

รกชัฎ

ใช้ ฏ ปฏัก

รณรงค์

รนรงค์

 

รถยนต์

รถยนตร์

 

รมณีย์

รมนีย์, รมณี

 

รสชาติ

รสชาด

 

ร้องไห้

ร้องให้

 

ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศน์

 

ระเบงเซ็งแซ่

ระเบ็งเซ็งแซ่

 

ระเห็จ

รเห็จ, เรห็จ

 

รักษาการ

รักษาการณ์

ปฏิบัติหน้าที่แทน เช่น รักษาการในตำแหน่ง...

รักษาการณ์

รักษาการ

เฝ้าดูแลเหตุการณ์ เช่น ยามรักษาการณ์

รังเกียจ

รังเกลียด, รังเกียด

 

รังควาน

รังควาญ

 

รังสี

รังษี, รังศี

ยกเว้นชื่อเฉพาะ

รัชดาภิเษก

รัชฎาภิเษก

คำสนธิ รชต (เงิน) + อภิเษก (แต่งตั้ง); รัชฎาภิเษกเป็นรูปคำโบราณ

รัญจวน

รัญจวญ, รัญจวณ

 

รัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหะกิจ

 

รัศมี

รัสมี, รัษมี

 

รากเหง้า

รากเง่า

เง่า หมายถึงโง่เง่า

ราชภัฏ

ราชภัฎ

ใช้ ฏ ปฏัก

ราชัน

ราชันย์

ราชัน หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน, ราชันย์ หมายถึง เชื้อสายของพระเจ้าแผ่นดิน

ราชวงศ์

ราชวงค์

 

ราดหน้า

ลาดหน้า

 

ราพณาสูร

ราพนาสูร

 

ราศี

ราศรี

รากศัพท์ต่างกัน ราศี มาจาก ราสิ, ศรี มาจาก สิริ

รำคาญ

รำคราญ, รำคาน

 

ริบบิ้น

ริ้บบิ้น

ออกเสียง ริบ โดยไม่มีรูปวรรณยุกต์

รื่นรมย์

รื่นรมณ์

 

เรี่ยไร

เรี่ยราย

เรี่ยราย = เกลื่อนกลาด

แร็กเกต

แร็กเก็ต

 

โรงธารคำนัล

โรงธารกำนัล

หมายถึง ท้องพระโรง

โรมันคาทอลิก

โรมันคาธอลิค

 

คำที่เขียนถูก

คำที่มักเขียนผิด

หมายเหตุ

ฤกษ์พานาที

ฤกษ์ผานาที

สองคำที่สับสน คือ ฤกษ์พานาที กับ เลขผานาที

ฤทธิ์

ฤทธ, ฤทธ์

 

ฤๅ

ฤา

ใช้ลากข้างยาว

ฤๅษี, ฤษี

ฤาษี

ใช้ลากข้างยาว

ติดต่อเรา

งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์
โทรศัพท์ : 053-945224
โทรสาร : 053-946223