ข่าวกิจกรรม 2016

http://www.med.cmu.ac.th/hospital/blbank/2011/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.Metira.metira1gk-is-148.jpglink
http://www.med.cmu.ac.th/hospital/blbank/2011/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.Metira.metira3gk-is-148.jpglink
http://www.med.cmu.ac.th/hospital/blbank/2011/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.Metira.metira15gk-is-148.jpglink
http://www.med.cmu.ac.th/hospital/blbank/2011/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.Metira.metira2gk-is-148.jpglink
http://www.med.cmu.ac.th/hospital/blbank/2011/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.Metira.metira14gk-is-148.jpglink
http://www.med.cmu.ac.th/hospital/blbank/2011/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.Metira.metira34gk-is-148.jpglink
http://www.med.cmu.ac.th/hospital/blbank/2011/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.Mahidol2016.42 2559_15gk-is-148.jpglink
http://www.med.cmu.ac.th/hospital/blbank/2011/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.Mahidol2016.42 2559_11gk-is-148.jpglink
http://www.med.cmu.ac.th/hospital/blbank/2011/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.bbactivities.ISO15189.20151208gk-is-148.jpglink
http://www.med.cmu.ac.th/hospital/blbank/2011/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.bbactivities.ISO15189.20151208_4gk-is-148.jpglink
http://www.med.cmu.ac.th/hospital/blbank/2011/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.bbactivities.ISO15189.20151208_5gk-is-148.jpglink
http://www.med.cmu.ac.th/hospital/blbank/2011/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.bbactivities.ISO15189.20151208_3gk-is-148.jpglink
http://www.med.cmu.ac.th/hospital/blbank/2011/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.bbactivities.ISO15189.20151208_2gk-is-148.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7 18 19 20 21 22

เลือดคงคลังประจำเดือน มิถุนายน 2560 16.00 น.

  • A
  • B
  • O
  • AB
วิกฤตขาดแคลน"เม็ดเลือดแดง","เกล็ดเลือด","พลาสม่า"
เริ่มขาดแคลน"เม็ดเลือดแดง","พลาสม่า" วิกฤติขาดแคลน"เกล็ดเลือด"
วิกฤติขาดแคลน"เมล็ดเลือดแดง","เกล็ดเลือด" พอเพียง"พลาสม่า"
เริ่มขาดแคลน"เม็ดเลือดแดง","พลาสม่า" เริ่มขาดแคลน"เม็ดเลือดแดง"

เวลาเปิดทำการ

 

เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

 

ปิดทำการเวลา 12.00-13.00 น.

 

 

เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์และวันที่ออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่

 

Mobile Schedule

ตารางออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่

ประชาสัมพันธ์

  • เชิญชวนบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 (World Blood Donor Day 2017)

     
  • รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึก

     

Website