เหา

                                                                                                               ผศ.ดร.นริศรา จริยะพันธุ์ 

  เหามีลักษณะอย่างไร ?

   เป็นแมลงชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กประมาณ 1-5 มม. ส่วนหัวยื่นออกไปข้างหน้า มีหนวดสั้นๆ 1 คู่ ส่วนอกไม่เห็นรอยแยกของปล้อง มีขา 3 คู่

รูปที่ 1 ตัวเต็มวัยของเหา (ภาพจาก website ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

  เหาติดต่อมาสู่คนได้อย่างไร ?

   เหาจะติดต่อสู่คนโดยการสัมผัสอย่างใกล้ชิด เช่น เด็กเล่นกันแบบศีรษะแตะศีรษะ ในชุมชนแออัด เช่น ค่าผู้อพยพ บริเวณที่ชุมชนหนาแน่นในผับหรือคลับ

  การก่อโรคของเหา

    ทำให้เกิดแผลที่หนังศีรษะเนื่องจากการเกาเพื่อลดอาการคัน ซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียได้

  การป้องกันและรักษา

    การป้องกันหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนแออัด และทำความสะอาดเส้นผมเป็นประจำ

    การรักษาใช้หวีฟันถี่ ทำการหวีเพื่อเอาตัวและไข่เหาออกมา ก่อนที่จะใช้ 25 % benzyl benzoate ชะโลมบนศีรษะในรูปของ lotion ทิ้งไว้ 1 วัน หรือ 1 % gamma benzoate hexachloride ชะโลมศีรษะทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง และทำซ้ำอีกครั้งหลังจากครั้งแรก 7-10 วัน หรือโกนผมทิ้งเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

เอกสารอ้างอิง

1. Beaver PC, Junc RC, Cupp EW. Clinical parasitology 9 th edition, 1980.
2. Service MW. Medical Entomology for students 1 st ed. Chapman & Hall, London , 1996: 223-66.
3. Loberts LS, Janovy J. Foundations of parasitology. 5 th ed. Wm. C.Brown, 1996: 257-61.
4. James MT, Harwood RF. Herms's Medical entomology. 6 th edition, Macmillan, 1969: 362-88.
5. วิชิต พิพิธกุล วีรยุทธ แดนสิงแก้ว วันชัย มาลีวงษ์ กีฎวิทยาทางการแพทย์ 2541.


                                                                                     [ กลับสู่หน้าหลัก ] [ คณะแพทยศาสตร์ ] [ English version ]