ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ผู้ล่วงลับ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
ณ ห้องพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ คณะแพทยศาสตร์ มช.
เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา ๐๘.๔๕ น. พระสงฆ์ ๗ รูป มาถึงบริเวณพิธี
– ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ไหว้พระ สมาทานเบญจศีล
– พระสงฆ์สวดมาติกา
– ทอดผ้าบังสุกุล
– พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
– ถวายภัตอาหาร จตุปัจจัย ไทยธรรม
– ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และอนุโมทนาให้พร
– แผ่เมตตา
เวลา ๐๙.๔๕ น. เสร็จพิธี รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๑๕ น. ผู้อาวุโสและผู้ร่วมงาน เข้าร่วมพิธีดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส บริเวณลาน ชั้น ๑ อาคารสุจิณฺโณ

#65ปี #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU