เปิดให้บริการแล้ว คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

89472553 143476420269489 765221953622507520 n

เปิดให้บริการแล้ว

คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เพิ่มช่องทางการตรวจรักษาให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาตรวจได้ในวันและเวลาราชการ ช่วงเย็น วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ ครึ่งเช้า สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน

คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการผู้ป่วยแล้ว โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เฉพาะโรค ทั้ง 9 คลินิก ได้แก่

1.คลินิกต่อมไร้ท่อ ให้บริการรักษาโรคไทรอยด์ โรคเบาหวาน และโรคอ้วน เปิดบริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30-19.00น.และวันเสาร์ เวลา 08.00-11.00น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี

2.คลินิกโรคไต เปิดบริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30-19.00น.และวันเสาร์ เวลา 08.00-11.00น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี

3.คลินิกอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ เปิดบริการในวันพุธ เวลา 16.30-19.00น.และวันเสาร์ เวลา 08.00-11.00น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี

4.คลินิกโรคผิวหนัง เปิดบริการเฉพาะวันศุกร์ รับเฉพาะผู้ป่วยลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลา 17.00น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี

5.คลินิกศัลยกรรม ศรีษะ คอ และเต้านม เปิดบริการเฉพาะวันจันทร์ เวลา 17.00-19.00น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี

6.คลินิกโรคหัวใจ เปิดบริการเฉพาะวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 16.30-19.00น.และวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี

7.คลินิกโรคกระดูกและข้อ เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์ เวลา 08.00-10.00น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี

8.คลินิกโรคตา เปิดบริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.30-19.00น. ณ ห้องตรวจเบอร์ 7 ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ สอบถามรายละเอียดโทร.053-935748

9.คลินิกโรคเลือด เปิดบริการเฉพาะวันอังคาร เวลา 16.30-19.00น. ณ ห้องตรวจ เบอร์ 23 ชั้น 11 อาคารศรีพัฒน์ สอบถามรายละเอียดโทร.053-935754

คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ให้บริการผู้ป่วยในสิทธิชำระเงินสด สิทธิเบิกตรง และสิทธิข้าราชการ ในส่วนค่ายาและค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยสามารถเบิกคืนได้ตามสิทธิ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-935740

สำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ต้องการตรวจนอกเวลาราชการ ใช้สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และชำระเงินสด สามารถรับบริการตรวจได้ที่คลินิก 108 (ติดประตูด้านหน้าโรงพยาบาล) ตั้งแต่เวลา16.30-20.30น. และผู้ป่วยทั่วไปที่ใช้สิทธิบัตรทอง ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ชำระเงินสด และสิทธิประกันสังคมอื่นๆ สามารถรับบริการตรวจได้ที่ห้องตรวจนอกเวลา เบอร์ 110 ชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน ตั้งแต่เวลา16.30-24.00น.

*************************************************************************************